Još nije kasno!

Proces školovanja u varijanti Distance Learning

Početak rada u Distance Learningu

Nakon upisa, podaci polaznika koji se školuju u DL varijanti unose se u Distance Learning System (DLS) i dodeljuju im se prvi kursevi. Svi neophodni materijali za učenje se šalju poštom, u sklopu DL paketa, koji dobijaju svi polaznici u Distance Learning sistemu.

Sadržaj DL paketa:

 • materijali za učenje na CD-u,
 • Username i password za pristup DLS-u,
 • uputstvo za korišćenje DLS-a,
 • uputstvo za izradu seminarskih radova,
 • pravila školovanja za DL polaznike.

Dinamika učenja

Polaznik u varijanti školovanja Distance Learning sam bira dinamiku i vreme učenja, što znači da nije u obavezi da prati sve kurseve istovremeno. Kursevi se sastoje iz određenog broja nastavnih modula, čije otvaranje i praćenje je vremenski proizvoljno od strane svakog polaznika. Završetak rada iz pojedinih kurseva nije vezan za ostale kurseve.

Provera znanja tokom kursa

Tokom svakog kursa, polaznici u DL varijanti imaju proveru znanja nakon svakog pređenog nastavnog modula. Način provere znanja zavisi od vrste i prirode kursa, a može da se sastoji od:

 • testa po modulu,
 • seminarskog rada,
 • projekta.

Kontinuitet u radu

Polaznik je u obavezi da nakon svakog nastavnog modula radi testove i projekte. Tme stiče uslov za otključavanje sledećeg modula. Ovim je obezbeđen:

 • kontinuitet u radu svakog polaznika,
 • sticanje predznanja za prelazak na sledeće nastavne module.

Aktivnosti tokom kursa

Pored navedenih provera znanja, svakom polazniku je ostavljena mogućnost aktivnijeg učešća u radu i to kroz:

 • postavljanje pitanja predavaču,
 • chat sa predavačima i ostalim kolegama,
 • diskusije sa ostalim polaznicima i kolegama na forumu,
 • predlaganje interesantnih Web adresa i tutorijala,
 • predlaganje novih pojmova za rečnik pojmova i dr.

Sve navedene aktivnosti su implementirane unutar Distance Learning Systema. Korišćenje i rad su pojednostavljeni, a upotreba dodatnih softverskih rešenja nije potrebna.

Takođe, sve navedene aktivnosti se dodatno kreditiraju i posebno vrednuju u konačnoj oceni polaznika na tom kursu.

Konsultacije

Za sve kurseve predviđene su i konsultacije "na zemlji", jednom mesečno u ranije dogovorenim terminima. Polaznici će imati mogućnost da uživo popričaju sa predavačem o svim pitanjima u vezi sa kursem koji pohađaju.

Rad sistema tokom godine

DL platforma je aktivna tokom čitave godine i dostupna je svim korisnicima, 365 dana godišnje, 24 časa dnevno. Takođe, u slučaju bilo kakvih nedoumica, smetnji u radu ili prekida, na raspolaganju vam je i naša tehnička podrška.

Arhiviranje kurseva

Kursevi koji su uspešno položeni i odbranjeni smeštaju se u arhivu DL sistema koja se vodi za svakog polaznika.

BusinessAcademy

Završeni kursevi se zaključavaju, korisnik ih i dalje vidi u sistemu, ali nema mogućnosti ponovnog otvaranja i korišćenja pojedinih elemenata, testova, projekata i slično.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.