Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

PRIPREMA ZA PRODAJU - MILAN STOKIĆ

Click to play.
 
 
Dobra priprema predstavlja ključni preduslov vaših uspešnih prodajnih rezultata. Pre nego što stupite u kontakt sa kupcima, neophodno je da dobro osmislite prodajni nastup, oktrijete potrebe i očekivanja vaših kupaca, uspostavite kontakt sa njima i pripremite ponudu koja će na najbolji način zadovoljiti njihove potrebe. O svemu ovome više informacija možete dobiti ukoliko pogledate seminar Priprema za prodaju.
 
Očekuju vas sledeće teme:
  • Priprema za prodaju i uspostavljanje kontakta
  • Razumevanje potreba kupca
  • Otkrivanje potreba i očekivanja kupaca