Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Priprema za polaganje Cambridge ispita

 

MAJA VUJOVIĆ - EFFECTIVE BUSINESS COMMUNICATION 1

Effective Business Communication stavlja naglasak na sve veći značaj veštine komuniciranja i njen uticaj na odnose među ljudima u cilju postizanja zajedničkog cilja. Bilo da se radi o usmenoj ili pisanoj komunikaciji, verbalnoj ili neverbalnoj, formalnoj ili neformalnoj važno je umeti saslušati drugu stranu i izgraditi odnos poverenja koji u današnje vreme predstavlja osnov za formiranje dugoročnih poslovnih odnosa.

 

MAJA VUJOVIĆ - EFFECTIVE BUSINESS COMMUNICATION 2

Effective Business Communication stavlja naglasak na sve veći značaj veštine komuniciranja i njen uticaj na odnose među ljudima u cilju postizanja zajedničkog cilja. Bilo da se radi o usmenoj ili pisanoj komunikaciji, verbalnoj ili neverbalnoj, formalnoj ili neformalnoj važno je umeti saslušati drugu stranu i izgraditi odnos poverenja koji u današnje vreme predstavlja osnov za formiranje dugoročnih poslovnih odnosa.

 

MILAN STOKIĆ - BUSINESS ORGANISATION 1

 

Business Organisation and Environment omogućava okvir za razvoj znanja i veština neophodnih za razumevanje dinamičkog poslovnog okruženja kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou. Imate priliku da se bliže upoznate sa osnovnim oblicima poslovnih organizacija, sa tipologijom organizacionih struktura, sa modalitetima interakcije poslovne organizacije sa neposrednim i posrednim okruženjem, sa konkurencijom, potrošačima i tržištem u celini.

 

MILAN STOKIĆ - BUSINESS ORGANISATION 2

 

Business Organisation and Environment omogućava okvir za razvoj znanja i veština neophodnih za razumevanje dinamičkog poslovnog okruženja kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou. Imate priliku da se bliže upoznate sa osnovnim oblicima poslovnih organizacija, sa tipologijom organizacionih struktura, sa modalitetima interakcije poslovne organizacije sa neposrednim i posrednim okruženjem, sa konkurencijom, potrošačima i tržištem u celini.

 

VLADIMIR KNEŽEVIĆ - BUSINESS FINANCE 1

 

Business Finance vas upoznaje sa osnovnim principima i pravilama upravljanja finansijama kao centralne poslovne funkcije u preduzeću koja obezbeđuje nesmetano odvijanje ostalih poslovnih funkcija i sam proces reprodukcije. Takođe, se bliže upoznajete sa organizacijom finansijske funkcije, sa primarnim i sekundarnim finansijskim ciljevima, načelima finansiranja kao i sa ključnim faktorima koji utiču na ostvarivanje finansijkog rezultata.
 

 

VLADIMIR KNEŽEVIĆ - BUSINESS FINANCE 2

Business Finance vas upoznaje sa osnovnim principima i pravilama upravljanja finansijama kao centralne poslovne funkcije u preduzeću koja obezbeđuje nesmetano odvijanje ostalih poslovnih funkcija i sam proces reprodukcije. Takođe, se bliže upoznajete sa organizacijom finansijske funkcije, sa primarnim i sekundarnim finansijskim ciljevima, načelima finansiranja kao i sa ključnim faktorima koji utiču na ostvarivanje finansijkog rezultata.

 

NEVENKA POPOVIĆ ŠEVIĆ - MARKETING 1

 

Marketing kao filosofija poslovanja, koncept, organizaciona funkcija i kao naučno utemeljena metodologija u cilju stvaranja, komuniciranja i isporučivanja vrednosti potrošačima i korisnicima na tržištu. Saznajte koje su osnovne faze upravljanja marketingom, šta je marketing miks, šta je brend i kako ga stvoriti, koje su osnovne metode za istraživanje i analizu tržišta.

 

NEVENKA POPOVIĆ ŠEVIĆ - MARKETING 2

  Marketing kao filosofija poslovanja, koncept, organizaciona funkcija i kao naučno utemeljena metodologija u cilju stvaranja, komuniciranja i isporučivanja vrednosti potrošačima i korisnicima na tržištu. Saznajte koje su osnovne faze upravljanja marketingom, šta je marketing miks, šta je brend i kako ga stvoriti, koje su osnovne metode za istraživanje i analizu tržišta.

 

JOVAN NIČIĆ - HRM

 

HR management se bavi specifičnom oblašću savremenog poslovanja- ljudskom dimenzijom poslovne organizacije. Saznajte koje su najefikasnije metode i mehanizmi za radno angažovanje kompetentnih osoba, za njihovo usavršavanje i razvoj a sve u cilju stvaranja produktivnih zaposlenih kroz usaglašavanje individualnih, organizacionih i društvenih ciljeva.

 

MILAN STOKIĆ - BUSINESS PLAN 1

 

Business Start-Up vam omogućava da se samostalno pripremite za pokretanje sopstvenog biznisa sa pravnog, finansijsko-računovodstvenog, marketinškog i organizacionog stanovišta. Dobijate  konkretnu pomoć u kreiranju biznis plana sa svim elementima, od osmišljavanja i preciznog formulisanja poslovne ideje  do njene  realizacije u cilju postizanja pozitivnog poslovnog rezultata na tržištu.

 

MILAN STOKIĆ - BUSINESS PLAN 2

Business Start-Up vam omogućava da se samostalno pripremite za pokretanje sopstvenog biznisa sa pravnog, finansijsko-računovodstvenog, marketinškog i organizacionog stanovišta. Dobijate  konkretnu pomoć u kreiranju biznis plana sa svim elementima, od osmišljavanja i preciznog formulisanja poslovne ideje  do njene  realizacije u cilju postizanja pozitivnog poslovnog rezultata na tržištu.