Vreme je za bolji posao

Principi dizajna reklamnog materijala, Principles of Advertising Material Design

Opis kursa

Na kursu se upoznajete sa vrstama reklamnih materijala, namenom, posebnostima i karakteristikama pojedinih vrsta, standardima za njihovu izradu, kao i sa softverskim aplikacijama koje se koriste u pomenute svrhe - Photoshop i Ilustrator. Praktičan rad u pomenutim aplikacijam podrazumeva upoznavanje sa radnim okruženjem, navigacionim elementima, upravljanjem dokumentima, alatima i filterima, selekcijom i bojama, kao i sa layer-ima, tekstom, vektorskim oblicima, radom na web-u i opcijama za snimanje dokumenta.

Cilj kursa

Cilj kursa je da budete upućeni u vrste i karakteristike štampanih reklamnih materijala koji se koriste u savremenom marketingu i osposobljeni za rad u najvažnijim i na tržištu najkorišćenijim programima za dizajn i pripremu za štampu.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.