Vreme je za bolji posao

Jer zaslužujete da se ostvarite na svim poljima

Manje od 12 meseci deli vas od priznatog Cambridge sertifikata i unosnog posla

Da, moguće je! Biti uspešan u poslu i kod kuće. Mogućnosti da se ostvarite kao supruga i majka, s jedne, ali i poslovna žena s druge strane dostupnije su nego ikad. Za godinu dana možete steći prestižni sertifikat i postati vidljivi i traženi na tržištu rada. I to sve od kuće, putem onlajn kurseva, ako nemate vremena za tradicionalno školovanje. Jedino je važno da donesete odluku.
 
Da li znate da su neke od najuspešnijih menadžera i preduzetnika kod nas i u svetu upravo žene. Samostalne i smele. Vlasnica BELMEDIC-a je žena. Direktor Međunarodnog monetarnog fonda je žena. Izvršni direktor Jutjuba i Gugla takođe je žena. Sve su to žene koje su se svojim radom i znanjem izborile za svoje mesto. Na uspehu mogu da im pozavide mnogi muškarci. 

Recept za vašu uspešnu poslovnu karijeru

Poslovna stručnost i sertifikat jednog od najuglednijih svetskih univerziteta za samo godinu dana. Na vama je samoIzaberite program po svom ukusu:

Cambridge biznis program, međunarodno poslovanje, menadžment ljudskih resursa, menadžment prodaje, marketing menadžment, preduzetništvo, finansijski menadžment, menadžment projekata, poslovna administracija, investicioni menadžment i berzansko poslovanja, odnosi sa javnošću.

Garantujemo visoku poslovnu stručnost. 

Školovanje je organizovano po naprednom jednogodišnjem poslovnom programu, po zvaničnom ovlašćenju Cambridge odeljenja za međunarodne ispite. Kompaktno je i traje 12 meseci, podeljeno u 2 semestra.

Intenzitet školovanja će vam obezbediti realnu poslovnu stručnost. Naplativu.

Poslovna znanja i veštine se izučavaju kroz 168 različitih kurseva sa ukupnim fondom od 896 časova. U zavisnosti od izabranog odseka, po polaganju dobijate odgovarajuće sertifikate i stručna zvanja, overena u Kembridžu, HRC institutu i svetski priznatih sertifikacionih institucija. Sve diplome i stručni sertifikati su priznati u zemlji i inostranstvu.


Odseci na BusinessAcademy

Cambridge poslovni program 2015

Za profitabilan rad na izvršnim ili operativnim pozicijama u kompanijama. Školovanjem na ovom odseku naučićete kako da povećate profit preduzeća bez obzira na njegovu delatnost. Naučićete da vodite preduzeće u svakom od sedam njegovih ključnih sektora. Verujemo da je to pouzdan način da zaradite koliko Vam je potrebno da biste uživali u karijeri.
Odsek Cambridge poslovni program: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Međunarodno poslovanje 2015

Za preuzimanje liderstva na internacionalnom tržištu. Školovanjem na ovom odseku naučićete da primenite naučne tehnike za donošenje profitabilnih poslovnih odluka, vodite i koordinišete međunarodnim projektima, uvećate profit kompanije i za više od 250% i iskoristite inostrani kapital, a sve u skladu sa međunarodnom regulativom. Ovo je program za sve koji žele da pomere granice svog uspeha na svetski nivo.
Odsek Međunarodno poslovanje: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Menadžment ljudskih resursa 2015

Za rukovođenje najvažnijim delom preduzeća: ljudima. Cilj školovanja za menadžera ljudskih resursa je da Vas naučimo da rukovodite stvaranjem najboljih zaposlenih. Da primenite najnoviju menadžment metodologiju. Tada ćete lako doći u poziciju uticaja, autoriteta, odlične naplate svojih novih sposobnosti.
Odsek Menadžment ljudskih resursa: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Menadžment 2015

Za pouzdano donošenje profitabilnih poslovnih odluka i organizovanje ljudi tako da svoje ambicije i poslovne uspehe ostvarite lakše. Novom menadžment metodologijom naučićete kako da kombinujete kvantitativne analitičke metode sa “mekanim” veštinama komunikacije i psihologije. Školovanjem na ovom odseku bićete obučeni da preduzećima konstantno obezbeđujete veću efikasnost.
Odsek Menadžment: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Marketing i marketing menadžment 2015

Za privlačenje najvećeg broja kupaca sa tržišta. I onda, za njihovo zadržavanje. Naučićete kako da aktuelnom marketing praksom preduzeću obezbedite jak uticaj na tržište, značajne povraćaje novca pri ulaganju u privlačenje klijenata. I veliku zaradu za Vas.
Odsek Marketing: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Prodaja i menadžment prodaje 2015

Za direktno donošenje novca kompaniji u kojoj radite. Dobićete praktične alate da sami ili zajedno sa timom omogućite značajan skok u prodaji, na sistematski način. Školovanje na ovom odseku sastoji se od svih grupa veština i znanja koje će Vam obezbediti poziciju visokoplaćenog prodajnog menadžera.
Odsek Prodaja: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Finansijski menadžment 2015

Za vođenje novčanih tokova kompanije i donošenje finansijskih odluka koje direktno donose profit. Naučićete kako da pravilnom kontrolom finansija direktno utičete na profitabilnost poslovanja. Ako ste analitična osoba, ovaj odsek je idealan za Vas.
Odsek Finansijski menadžment: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Menadžment projekata 2015

Za taktičko izvršavanje svakog projekta, jurišom. Na ovom odseku ćete naučiti da koristite alate za taktičko izvršavanje svakog projekta. Savladaćete najnoviju projektnu metodologiju. Znaćete kako da digitalnim tehnologijama i otkrićima u vođenju operacija preduzeću obezbedite veće profite, na sistematski način. Bez pritiska.
Odsek Menadžment projekata: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Poslovna administracija 2015

Za dvostruk uticaj na stabilan rad kompanije: glatko funkcionisanje poslovne kancelarije (interno), kao i za jačanje odnosa sa klijentima (eksterno). Školovanjem na ovom odseku savladaćete veštine i znanja da postanete desna ruka osobama sa kojima radite. Istovremeno, postaćete izvor dodatnog profita preduzeću u kom radite. A to je uvek dobra pozicija ako želite siguran posao, odličnu zaradu.
Odsek Poslovna administracija: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Preduzetništvo 2015

Za uspešno vođenje sopstvenog biznisa. Bez obzira na to da li preduzeće pokrećete od nule, gradite nov sektor uspešne organizacije ili tražite način da uložite u poslovne poduhvate, preduzetničke veštine i znanja su ključna za ostvarivanje Vaše ambicije. I zaradu očekivane količine novca.
Odsek Preduzetništvo: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Odnosi s javnošću 2015

Za efikasnu komunikaciju sa ciljnim javnostima i formiranje dugoročnog pozitivnog imidža kompanije. Naučićete kako da utičete na javno mnjenje, kako da predstavite svoje ideje i navedete druge da vas slušaju, da delaju. Školovanjem na ovom odseku usvojićete znanja i veštine najboljih PR menadžera koji razumeju izazove savremene komunikacije i prepoznaju prilike za unapređenje poslovanja.
Odsek Odnosi s javnošću: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Investicioni menadžment i berzansko poslovanje 2015

Za kompletno uključivanje u poslovanje na finansijskim tržištima, u svojstvu individualnog ili institucionalnog investitora. Bićete osposobljeni da razumete i primenite savremene investicione instrumente i tehnike u cilju postizanja finansijskih ciljeva klijenata koje će moći da primeni kako na regionalnim tako i na međunarodnim finansijskim tržištima.
Odsek Investicioni menadžment i berzansko poslovanje: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »


Sloboda u načinu pohađanja nastave

BusinessAcademy obezbeđuje nastavu na dva načina, tradicionalno, učeći u učionici, ili preko interneta, učeći na daljinu.

Pošto BusinessAcademy radi po zvaničnom ovlašćenju ispitnog odeljenja Cambridge Univerziteta, oba načina školovanja ispunjavaju visoke standarde grupacije pet vodećih svetskih univerziteta.

Ako odaberete učenje na daljinu, dobijate pristup posebnoj e-learning tehnologiji. Online nastavu pohađate od kuće ili sa posla, uz garantovano održavanje visokog nivoa kvaliteta obuke. Polaznici koji se školuju online slušaju svako predavanje, čitaju materijale, izvršavaju testove i zadatke, rade sa profesorima i konsultantima kao da su fizički prisutni u učionici.

A prvi utisak polaznika koji nastavu pohađaju tradicionalno je tehnička opremljenost učionica na BusinessAcademy.

Svaki polaznik ima pojedinačan pristup licencnim softverima. Svako radno mesto u učionicama ima rezervisan laptop. Za predavanja se koriste interaktivne table, projektori i ostali moderni alati za vođenje nastave.


Sticanje zvaničnih poslovnih znanja, za visokoplaćenu karijeru

Program BusinessAcademy je zvanično ovlašćen od strane ispitnog odeljenja Kembridž Univerziteta. Na kraju školovanja dobijate Cambridge International Business Studies, jedan od najcenjenijih jednogodišnjih poslovnih sertifikata.

Ovo znanje garantuje veštinu za vođenje poslovnih projekata, kontrolisanje ključnih sektora kompanije, kreiranje novih profitnih centara, ličnog bogatstva. Jedini uslov je Vaša spremnost da zagrizete izazov.


Saznajte više o odsecima

Cambridge poslovni program »
Međunarodno poslovanje »
Menadžment ljudskih resursa »
Menadžment »
Marketing »
Prodaja »
Finansijski menadžment »
Menadžment projekata »
Poslovna administracija »
Preduzetništvo »
Odnosi s javnošću »
Investicioni menadžment i berzansko poslovanje »

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.