Upisni rok je počeo

Poslovna komunikacija

// Kutak za marketing stručnjake i prodavce

Kako jezik i pravopis utiče na poslovanje?
Prema istraživanju UK Royal Mail-а, šefovi su rekli da neće da uspostavljaju poslovnu saradnju sa firmama čija korespondencija ima pravopisnih nepravilnosti. Izračunato je da loše veštine pisanja kompaniju mogu koštati 2 milijarde funti u izgubljenim ugovorima, naravno, po britanskom standardu.

Komuniciranje i obaveštavanje unutar organizacije
Preduzeća koja nameravaju da unaprede kvalitet proizvoda i usluga moraju da imaju uspostavljen i dobro razvijen sistem komunikacija i informisanja. Posebnu pažnju treba posvetiti uspostavljanju kanala za registrovanje reakcija potrošača, kupaca I klijenata, potom eksterne javnosti a posebno ciljnom internom informisanju zaposlenih.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.