Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Portfolio menadžment, Portfolio Management

Opis kursa

Portfolio mendžment ili upravljanje portfoljom hartija od vrednosti, predstavlja osnov efikasnog upravljanja finansijskim rizikom i finansijskim inženjeringom, s obzirom na to da je za njegovu realizaciju neophodno poznavati karakteristike svih hartija od vrednosti koje mogu ući u sastav portfolija.

U kursu su obrađeni pojam i tipovi portfolio menadžmenta, pojam i vrste rizika vezanih za hartije od vrednosti, kao i modeli utvrđivanja prinosa na hartije od vrednosti. Obrađuje se i način merenja prerformansi portfolija, kao i izbor optimalnog portfolija.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznika upozna, kako sa samim pojmom portfolio menadžmenta, tako i sa načinom upravljanja portfoliom, odnosno sa različitim modelima merenja performansi portfilija, kao i sa tehnikama određivanja prinosa na hartije od vrednosti koje su sadržene u portfoliju u cilju izbora optimalnog portfolija.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.