Vreme je za bolji posao

Poreski aspekti u prometu nepokretnosti

Opis kursa

Kurs Poreski aspekti u prometu nepokretnosti upoznaje polaznike sa pojmom poreza i uticajem poreskog sistema na privredu i građane sa posebnim osvrtom na sistem oporezovanja u prometu nepokretnosti, kao što su porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava i porez na dodatu vrednost.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da osposobi polaznika za razumevanje sistema oporezovanja u prometu nepokretnosti, da stekne znanja o načinu utvđivanja i plaćanja poreza, o poreskim obveznicima, osnovicama, poreskim stopama, kao i o mehanizmu povraćaja novca i refundaciji PDV-a.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.