zatvorite

Provera tehničkih mogućnosti za učenje na daljinu

Sačekajte nekoliko trenutaka. U toku je provera tehničkih uslova za korišćenje DLS platforme za učenje na daljinu.