Vreme je za bolji posao

Plan i program - Menadžment ljudskih resursa 2014

Program Menadžment ljudskih resursa primarno nudi obuku za upravljanje i planiranje ključnim faktorom uspešnog poslovanja svake kompanije – ljudskim resursima. Programom je obuhvaćeno opšte potrebno znanje iz oblasti menadžmenta, načini savremenog poslovanja, odn. radni ambijent menadžera ljudskih resursa sa pogodnostima i teškoćama na koje nailazi, do specifičnosti vezanih za samu prirodu njegovog posla, a koje su od presudnog značaja za uspešno izvršavanje svih zadatka.

Za svaku poslovnu situaciju postoji povoljno rešenje. Važan je izbor!

Da preuzmete plan i program u pdf formatu, kliknite na BusinessAcademy Menadžment ljudskih resursa - Plan i program 2014.

Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na odgovarajući link:


BUSINESS SKILLS


BIZNIS, BUSINESS

fond
 
Obavezan/Izborni
Poslovna dokumentacija, Business Documentation

3

Izborni

Poslovno pravo, Business Law

3

Izborni

Poslovna etika pojedinca i organizacije, Business Ethics of Individuals and Organization

3

Izborni


MARKETING I PRODAJA, MARKETING AND SALES

   

Odnosi s javnošću, Public Relations

6

Izborni


FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO, FINANCE AND ACCOUNTING

   
Korporativne finansije, Business Finance

3

Izborni

Osnove ekonomije, Basics of Economics

3

Obavezan

Ekonomika preduzeća, Enterprise Economics

6

Izborni


MENADŽMENT I POSLOVNA ORGANIZACIJA, MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION

   

Osnove menadžmenta, Management Basics

3

Obavezan

Životni ciklus organizacije, Organization Life Cycle

3

Izborni

Struktura i dizajn organizacije, Organization Structure and Design

3

Izborni

Moć i autoritet, Power and Authority

3

Obavezan

Organizaciono ponašanje, Organizational Behavior

3

Izborni

Liderstvo, Leadership

3

Obavezan

Upravljanje promenama, Change Management

3

Izborni

Menadžment znanja, Knowledge Management

3

Obavezan

Strateški menadžment, Strategic Management

6

Obavezan

Teorija rukovođenja, Ledership Theory

3

Obavezan

Upravljanje konfliktima, Conflict Management

3

Obavezan


MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
   
Osnove menadžmenta ljudskih resursa, HR Management Basics

3

Obavezan

Planiranje ljudskih resursa, Human Resource Planning

3

Obavezan

Pronalaženje ljudskih resursa, Human Resouce Finding

3

Obavezan

Selekcija i usmeravanje, Selection and Routing

3

Obavezan

Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid; Employment, Contracting and termination of employment

6

Obavezan

Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje ljudskih resursa; Introduction to Business, Training and Education

6

Obavezan

Praćenje i razvoj ljudskih resursa, Human Resouce Monitoring and Development

3

Obavezan

Motivisanje zaposlenih, Employee Motivation

3

Obavezan

Procena uspešnosti zaposlenih, Employee Performance Assessment

3

Obavezan

Sistem nagrađivanja, Compensation System

3

Obavezan

Strateško upravljanje ljudskim resursima, Strategic HR Management

6

Obavezan

Coaching

3

Obavezan

Psihologija ličnosti, Personality Psychology

3

Obavezan

Psihologija organizacije, Organization Psychology

3

Obavezan

Zaštita na radu, Workplace Safety

3

Obavezan

Međuljudski odnosi u organizaciji, Employee Relations

3

Obavezan

Afirmativna aktivnost u zapošljavanju, Affirmative Action in Employment

3

Obavezan

Sindikalno i nesindikalno radno okruženje, Union and Non-union Environments

3

Obavezan

Zakonska regulativa za ljudske resurse, Human Resource Regulations

3

Obavezan

Mobing

3

Obavezan


MENADŽMENT PROJEKATA, PROJECT MANAGEMENT

 

 
Osnove upravljanja projektima, Project Management Basics

3

Obavezan

Programski paket za upravljanje projektima, MS Project

6

Izborni

Upravljanje timovima, Team Management

3

Obavezan


INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU, IT IN BUSINESS

   

Informacione tehnologije u poslovanju, IT in Business

6

Izborni

Menadžment informacioni sistemi, Management Information Systems

6

Izborni


PERSONAL SKILLS


LIČNOST, PERSONALITY

   

Planiranje karijere, Life and Career Planning

3

Izborni

Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing

3

Izborni

Poslovni bonton, Business bon ton

3

Izborni

Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management

3

Izborni

Kreativnost i inovativnost, Creativity and Innovation

3

Izborni


EFEKTIVNOST I EFIKASNOST, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY

   

Organizacija vremena, Time Management

3

Izborni

Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation

3

Izborni

Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication

6

Izborni

Upravljanje informacijama, Information Management

3

Izborni

Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management

3

Izborni

Efektivno pregovaranje, Effective Negotiation

3

Izborni

Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making

3

Izborni

Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques

6

Izborni


IT KORISNIČKE VEŠTINE, IT USER SKILLS*

   

Osnove IT (ECDL 1), Concepts of IT (ECDL 1)

4

Obavezan

Korišćenje računara i upravljanje fajlovima (ECDL 2), Using Computers and File Management (ECDL 2)

6

Obavezan

Tekst procesor (EDCL 3), Text Processor (EDCL 3)

14

Obavezan

Tabelarno izračunavanje (EDCL 4), Spreadsheets (EDCL 4)

16

Obavezan

Baze podataka (ECDL 5), Database (ECDL 5)

12

Obavezan

Poslovne prezentacije (EDCL 6), Business Presentations (EDCL 6)

6

Obavezan

Informacije i komunikacija (ECDL 7), Poslovna inteligencija, Information and Communication (ECDL 7), Business Intelligence

6

Obavezan


ENGLESKI JEZIK, ENGLISH*

   

Engleski srednji nivo, English Intermediate Level

36

Obavezan

Engleski viši nivo, English Upper Intermediate Level

36

Obavezan

Poslovni engleski jezik i konverzacija, Business English and Conversation

15

Obavezan

Veštine poslovnog pisanja na engleskom, Skills of Business Writing in English

9

ObavezanNapomena: kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.