Vreme je za bolji posao

OPIS SISTEMA ZA UČENJE

Polaznici Biznis akademija imaju priliku da koriste jedini pravi sistem za e-learing u našoj zemlji.

Link group-ov DISTANCE LEARNING SYSTEM (DLS) je zasnovan na korišćenju savremene infromacione tehnologije u svim elementima procesa učenja. Učenje u mreži računara preko Interneta, odnosno Intraneta predstavlja osnovnu ideju ovog sistema.

Internet, odnosno Intranet se koristi za ostvarivanje uslova za interakciju korisnika sa sadržajem, predavačima (autorima kurseva) i ostalim učesnicima u Distance Learning modelu učenja.

DLS omogućava kompletno upravljanje kursevima na Internetu kao i ostvarivanje interaktivnosti, dvosmerne komunikacije i razmene podataka.

Prednosti korišćenja DLS-a
Šema funkcionalnosti DLS-a
DL platforma
Elementi DLS-a

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.