Odsek za finansije na školovanju Business professional A to Z

Na odseku za poslovne finansije dobićete tehnička znanja da razumete i vodite novčane tokove preduzeća. Još bolje, naučićete kako da kontrolom finansija utičete na profitabilnost preduzeća.

Naučićete kako da donosite odluke koje će preduzeću pružiti najveću korist i zaštitu. Postaćete “mozak” preduzeća i to ćete moći dobro da naplatite.

Plan i program Business professional A to Z za odsek finansije sadrži nastavne jedinice:

Primena profesionalnih (i profitabilnih) znanja iz finansija i računovodstva

 • Korporativne finansije: Savlađivanje znanja iz oblasti finansija i računovodstva, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje primene informacionih i komunikacionih tehnologija u oblasti vođenja finansija i računovodstva u preduzećima.

 • Osnove ekonomije: Upoznavanje sa kategorijama i zakonima savremene robne privrede kao i sa tržištem i mehanizmom njegovog funkcionisanja.

 • Mikro ekonomija: Kako razumeti i kontrolisati finansijski aspekt ciklusa proizvodnje, raspodele i potrošnje u pojedinoj privredi u određenom vremenskom periodu.

 • Makro ekonomija: Savlađivanje principa, varijabli i metoda makroekonimije, fiskalne i monetarne politike, internacionalizacije proizvodnje i kapitala i globalizacije.

 • Racio brojevi: Ovladavanje veštinom procene i klasifikacije postignute visine bilo kog prinosa od vlasničkog kapitala. Razumevanje i kontrolisanje profitabilnosti, povratka na vlasnički kapital (ROE), povratka ulaganja (ROI) i likvidnosti.

 • Berzansko poslovanje: Savlađivanje znanja o akcijama i akcionarima, obveznicama, poslovnim procesima i trgovanju na berzi, da biste se kao potencijalni investitor upoznali sa funkcionisanjem i načinima pravilnog učestvovanja na finansijskom tržištu.

 • Portfolio management: Ovladavanje osnovnim metodima i tehnikama strukturisanja portfolija vlasničkih, dužničkih i derivativnih hartija od vrednosti.

 • Finansijske institucije: Upoznavanje sa osnovnim depozitinim i nedepozitnim finansijskim institucijama koje funkcionišu na finansijskom tržištu pored centralne banke i berze.

 • Ekonomika preduzeća: Rukovođenje stalnim promenama, izazovima i šansama koje karakterišu savremeno poslovanje.

 • Elektronsko bankarstvo: Upoznavanje sa funkcijama elektronskog bankarstva i primenama.

 • Upravljanje finansijskim rizikom: Upoznavanje sa vrstama rizika u bankarstvu, principima i najboljom praksom „Risk Management-a".

 • Računovodstvo: Tumačenje finansijskih izveštaja, izračunavanje poslovno - operativnog profita, dobiti - gubitka pre oporezivanja, dobitu - gubitka za datu godinu i dobiti za raspodelu.

 • Računovodstvo troškova: Izračunavanje troškova za određeni troškovni centar, kratkoročnu i dugoročnu najnižu cenu (za kompaniju koja proizvodi jedan proizvod), objašnjavanje pozitivnih i negativnih efekata agresivne politike cena.

  (nastavak plana i programa ispod)Kako kontrolisati i usavršavati procese u preduzeću pravilnim menadžmentom

 • Osnove menadžmenta: Savlađivanje znanja iz oblasti menadžmenta i poslovne organizacije kako biste bolje mogli da razumete ulogu menadžera, radno okruženje i time brže ostvarite uspešnije poslovanje.

 • Životni ciklus organizacije: Kako upravljati životnim ciklusima organizacije. Šta je potrebno učiniti u različitim fazama životnog ciklusa organizacije da bi preduzeće zadržalo i poboljšalo svoju strategijsku poziciju.

 • Struktura i dizajn organizacije: Kreiranje pravilne strukture i dizajna organizacije.

 • Moć i autoritet: Za lidere - šta je moć, a šta je autoritete. Kako dobiti i jedno i drugo.

 • Organizaciono ponašanje: Istraživanje uzroka, oblika i posledica ponašanja ljudi u organizacijama.

 • Liderstvo: Tehnike za sticanje liderske pozicije u okviru tima sa kojim radite, kao i u okviru preduzeća u kome radite.

 • Upravljanje promenama: Obrađivanje ciljeva, faza i uslova upravljanja promenama, kao i metode i tehnike uvođenja promena. Naučićete kako da prevaziđete čuvenu rečenicu: „Oduvek smo tako radili".

 • Kvantitativne metode u poslovanju: Strategije prikupljanja, predstavljanja i analize podataka kao i upoznavanje sa primenom modela istraživanja i odlučivanja u marketinškoj praksi.

 • Upravljanje lancem nabavke: Upravljanje procesima koji se kreću od nabavke repromaterijala za izradu nekog proizvoda do isporuke tog proizvoda krajnjem korisniku.

 • Upravljanje rizikom: Upravljanje rizikom na način da Vam pomogne u formulisanju, analizi, razvoju i implementiranju strategija za uspešno kontrolisanje rizika.

 • Teorija rukovođenja: Tehnike za uspešno vođenje tima. Kada obavezno da preuzmete kontrolu, a kada da pustite druge da donose odluke, preuzimaju rizike, pa čak i greše.

 • Upravljanje konfliktima: Kako se efektno rešavaju konflikti i kako se upravlja konfliktima.

Kako upravljati projektima

 • Osnove upravljanja projektima: Savlađivanje veština za samostalno planiranje, sprovođenje, raspoređivanje zadataka i resursa, koordiniranje i praćenje napretka čitavog projekta.

 • Program menadžment: Menadžment, proces i organizacija programa (grupe projekata).

 • Upravljanje investicijama: Kako upravljati investicionim projektima.

 • Finansiranje projekata: Različiti načini finansiranja projekata, vrste učesnika u finansiranju projekata. Kalkulacije i planiranje troškova projekta.

Kako izvući maksimum iz posla: Građenje karijere

 • Planiranje karijere: Tajne vođenja visoko-profitabilne karijere.

 • Stil i personalni marketing: Kako izgraditi lični stil i zašto je to bitno (neophodno).

 • Poslovni bonton: Kako u svim situacijama ostaviti utisak profesionalnosti i visoke poslovne kulture.

 • Zdravlje i upravljanje stresom: Kako neutralisati stres i uticati na poboljšanje zdravlja.

 • Kreativnost i inovativnost: Kako probuditi kreativnost i sposobnost stvaranja novih ideja.

Engleski jezik  (dva od četiri kursa, u zavisnosti od Vašeg trenutnog znanja engleskog jezika) 

 • Engleski srednji nivo: Savlađivanje veštine engleskog jezika za znanje potrebno da izrazite svoje mišljenje vezano za apstraktne teme na engleskom jeziku, da razumete različite instrukcije, vodite razgovor na teme iz već poznatih Vam oblasti i da možete o svemu tome samostalno praviti beleške.

 • Engleski viši nivo: Savlađivanje veštine engleskog za izražavanje mišljenja vezana za različite teme i vođenje pisane korespodencije.

 • Poslovni engleski jezik i konverzacija: Savlađivanje veštine engleskog jezika za usvajanje termine vezane za poslovanje u savremenom svetu, za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.

 • Veštine poslovnog pisanja na engleskom: Savlađivanje veštine engleskog jezika za pismenu poslovnu komunikaciju i korespondenciju.

Da li ste pročitali celu priču?

Saznajte više o ovom jedinstvenom programu ovde.