Odsek za biznis start-up na školovanju Business professional A to Z

Na odseku za biznis start-up dobićete potrebne veštine da uspešno gradite sopstveni biznis.

Preduzetničke veštine čine krem poslovnih znanja. Na ovom odseku ćete dobiti znanja za vođenje razvoja preduzeća, od početne ideje, preko primene tehnologije, marketina i prodaje, menadžmenta, pa sve do rukovođenja operacijama i finansijama.

Plan i program Business professional A to Z za odsek biznis start-up sadrži nastavne jedinice:

Osnove biznisa

 • Preduzetništvo: Usvajanje znanja potrebnih za uspešno upravljanje preduzećem u svim njegovim životnim fazama, od osnivanja do nestanka preduzeća, bez obzira na njegovu veličinu.

 • Kako započeti biznis: Priprema za pokretanje sopstvenog biznisa u procedualnom, statusnom, poreskom i radnopravnom smislu. Od ideje do realizacije.

 • Razvoj biznis plana: Ovladanje veštinom pravljenja biznis plana, odnosno učenje šta je sve bitno da celokupni poslovni poduhvat pretočite u profitabilan poslovni plan.

 • Poslovna dokumentacija: Organizacija i izrada poslovne dokumentacije, kreiranje i provera ugovora.

 • Poslovno pravo: Razumevanje ključnih pitanja poslovnog prava i ovladavanje upotrebom poslovnog prava u regulisanju poslovanja i menadžmenta.

Kako pronaći tržište, kako kreirati ponudu, kako dobiti najviše kupaca

 • Osnove marketinga: Kako privući kupce? Savladavanje marketinga, marketing miksa i elemenata marketing miksa. Tehnike razvoja tržišne orijentacije preduzeća i konkurentne poslovne koncepcije. Stičete znanje potrebno za analiziranje tržišta i kreiranje profitabilnih ponuda.

 • SWOT analiza: Ovladavanje analizom internog i eksternog okruženja i strategijama SWOT analize. Na primerima iz prakse se usvaja primena SWOT analiza u poslovanju, koja omogućava da se poslovanje razvija na najprofitabilniji način.

 • Planiranje i segmentacija tržišta: Savladavanje tehnike segmentacije kao ključa za marketinška istraživanja i pozicioniranje proizvoda.

 • Internet marketing: Kako profitabilno iskoristiti Internet. Internet marketing, direktni marketing i prodaja na Internetu.

 • Odnosi s javnošću: Tehnike i strategije za održavanje dobrih odnosa sa različitim grupama javnosti: kupcima, zaposlenima, partnerima, finansijerima, predstavnicima medija, lokalnim stanovništvom i drugim grupama.

 • Direktni marketing: Najdirektniji način za predstavljanje proizvoda ili usluga i kreiranje baze kupaca. Savlađivanje tehnika direktnog marketinga i organizacija primene.

 • Brending: Strategije oglašavanja i promocija.

  (nastavak plana i programa ispod)


Kako prodati proizvod, servis ili ideju

 • Lična prodaja: Kako prepoznati potrebe kupca i prilagoditi se različitim tipovima sagovornika kako bi se uspešno zaključio prodajni proces.

 • Prodajni proces: Savlađivanje znanja i veština koje će Vam omoguciti da saznate kako, kada i gde zaključiti prodaju na takav način da i Vi i kupac izađete zadovoljni iz prodajnog procesa.

 • Upravljanje odnosima sa klijentima: Kako izgraditi partnerski odnos sa klijentima, povećati lojalnost i zadovoljstvo klijenata, a time i visoku profitabilnost kompanije.

 • Telefonska prodaja: Praktične primene savremenih metoda telefonske komunikacije, ostvarivanje i održavanje kvalitetnih odnosa sa kupcima i klijentima.

 • Konsultativna prodaja: Savlađivanje strategija konsultativne prodaje gde prodavac ima ulogu konsultanta koji zna da kreira vrednost za kupca.

Primena profesionalnih (i profitabilnih) znanja iz finansija i računovodstva

 • Mikro ekonomija: Kako razumeti i kontrolisati finansijski aspekt ciklusa proizvodnje, raspodele i potrošnje u pojedinoj privredi u određenom vremenskom periodu.

 • Racio brojevi: Ovladavanje veštinom procene i klasifikacije postignute visine bilo kog prinosa od vlasničkog kapitala. Razumevanje i kontrolisanje profitabilnosti, povratka na vlasnički kapital (ROE), povratka ulaganja (ROI) i likvidnosti.

 • Finansijske institucije: Upoznavanje sa osnovnim depozitinim i nedepozitnim finansijskim institucijama koje funkcionišu na finansijskom tržištu pored centralne banke i berze.

 • Elektronsko bankarstvo: Upoznavanje sa funkcijama elektronskog bankarstva i primenama.

 • Računovodstvo troškova: Izračunavanje troškova za određeni troškovni centar, kratkoročnu i dugoročnu najnižu cenu (za kompaniju koja proizvodi jedan proizvod), objašnjavanje pozitivnih i negativnih efekata agresivne politike cena.

Kako kontrolisati i usavršavati procese u preduzeću pravilnim menadžmentom


 • Osnove menadžmenta: Savlađivanje znanja iz oblasti menadžmenta i poslovne organizacije kako biste bolje mogli da razumete ulogu menadžera, radno okruženje i time brže ostvarite uspešnije poslovanje.

 • Liderstvo: Tehnike za sticanje liderske pozicije u okviru tima sa kojim radite, kao i u okviru preduzeća u kome radite.

 • Upravljanje promenama: Obrađivanje ciljeva, faza i uslova upravljanja promenama, kao i metode i tehnike uvođenja promena. Naučićete kako da prevaziđete čuvenu rečenicu: „Oduvek smo tako radili".

 • Strateški menadžment: Kako se ostvaruje tzv. "evolutivna kompetentnost" odnosno sposobnost ostvarivanja ciljeva u promenljivim uslovima. Kako kreirati maksimalnu vrednost za vlasnika.

Kako upravljati ljudskim resursima

 • Pronalaženje ljudskih resursa: Metodologija pronalaženja najboljih kandidata za zapošljavanje, koristeći interne i eksterne izvore.

 • Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid: Razumevanje različitih oblika ugovora, sklapanje ugovora o radu, razlika između ugovora o radu i ugovora o delu, prijava na penziono i zdravstveno osiguranje, pravo na godišnji odmor i raskid radnog odnosa.

 • Motivisanje zaposlenih: Kako se posvetiti razvoju drugih i podići produktivnost kompanije na najviši nivo.

 • Sistem nagrađivanja: Kako primeniti instrumente nagrađivanja. Materijalne i nematerijalne nagrade.

 • Psihologija organizacije: Usvajanje pojmovnih okvira psihologije; usvajanje teorijskih i metodoloških principa psihologije; usvajanje psiholoških  znanja relevantnih za organizacijsko ponašanje.

 • Zakonska regulativa za ljudske resurse: Zakonski aspekt bavljenja ljudskim resursima.

Informacione tehnologije u poslovanju

 • Informacione tehnologije u poslovanju: Primene informacionih tehnologija u poslovanju.

 • Menadžment informacioni sistemi: Savlađivanje primene procesa menadžmenta informacionih sistema.

Kako izvući maksimum iz sebe: Lična efektivnost i efikasnost

 • Organizacija vremena: Napredne tehnike za organizaciju vremena. Kako postići maksimalno za najmanje vreme. Kako dobiti više vremena za odmor.

 • Zdravlje i upravljanje stresom: Kako neutralisati stres i uticati na poboljšanje zdravlja.

 • Veštine jasne i uverljive prezentacije: Veštinama prezentacije i tehnikama pričanja koje će Vam pomoći da izgradite samopouzdanje i dobijete punu pažnju slušalaca.

 • Efektivna poslovna komunikacija: Razumevanje odnosa s javnošću, različitih vidova komunikacije i njihov uticaj na odnose među ljudima, sa posebnim akcentom na poslovne odnose.

 • Efektivno pregovaranje: Savlađivanje primene tehnika i veštine koje će Vam omogućiti da dobijete ono što Vam pripada, uspešnim pregovaranjem.

 • Efektivno donošenje odluka: Kako donositi dobro promišljene odluke koje će Vas odvesti pravo ka zasluženom cilju.

 • Efektivne tehnike pisanja: Savlađivanje veština pisane poslovne komunikacije, pomoću kojih se postojećim i potencijalnim poslovnim saradnicima obraćate na način koji Vam obezbeđuje maksimalne rezultate.

Engleski jezik  (dva od četiri kursa, u zavisnosti od Vašeg trenutnog znanja engleskog jezika)

 • Engleski srednji nivo: Savlađivanje veštine engleskog jezika za znanje potrebno da izrazite svoje mišljenje vezano za apstraktne teme na engleskom jeziku, da razumete različite instrukcije, vodite razgovor na teme iz već poznatih Vam oblasti i da možete o svemu tome samostalno praviti beleške.

 • Engleski viši nivo: Savlađivanje veštine engleskog za izražavanje mišljenja vezana za različite teme i vođenje pisane korespodencije.

 • Poslovni engleski jezik i konverzacija: Savlađivanje veštine engleskog jezika za usvajanje termine vezane za poslovanje u savremenom svetu, za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.

 • Veštine poslovnog pisanja na engleskom: Savlađivanje veštine engleskog jezika za pismenu poslovnu komunikaciju i korespondenciju.

Da li ste pročitali celu priču?

Saznajte više o ovom jedinstvenom programu ovde.