Odsek za kompletni menadžment na školovanju Business professional A to Z

Na odseku za menadžment usavršićete se u umetnosti rukovođenja drugim ljudima i postizanja neočekivanih poslovnih rezultata. Nove menadžment strategije i tehnike omogućavaju vidljivo smanjenje troškova preduzeća i završavanje projekata u roku.

Idealno za osobe koje žele da rukovode najvažnijim delom preduzeća: ljudima.

Plan i program Business professional A to Z za odsek menadžment sadrži nastavne jedinice:

Kako kontrolisati i usavršavati procese u preduzeću pravilnim menadžmentom

 • Osnove menadžmenta: Savlađivanje znanja iz oblasti menadžmenta i poslovne organizacije kako biste bolje mogli da razumete ulogu menadžera, radno okruženje i time brže ostvarite uspešnije poslovanje.

 • Životni ciklus organizacije: Kako upravljati životnim ciklusima organizacije. Šta je potrebno učiniti u različitim fazama životnog ciklusa organizacije da bi preduzeće zadržalo i poboljšalo svoju strategijsku poziciju.

 • Struktura i dizajn organizacije: Kreiranje pravilne strukture i dizajna organizacije.

 • Moć i autoritet: Za lidere: šta je moć, a šta je autoritete. Kako dobiti i jedno i drugo.

 • Organizaciono ponašanje: Istraživanje uzroka, oblika i posledica ponašanja ljudi u organizacijama.

 • Liderstvo: Tehnike za sticanje liderske pozicije u okviru tima sa kojim radite, kao i u okviru preduzeća u kome radite.

 • Upravljanje promenama: Obrađivanje ciljeva, faza i uslova upravljanja promenama, kao i metode i tehnike uvođenja promena. Naučićete kako da prevaziđete čuvenu rečenicu: „Oduvek smo tako radili".

 • Kvantitativne metode u poslovanju: Strategije prikupljanja, predstavljanja i analize podataka kao i upoznavanje sa primenom modela istraživanja i odlučivanja u marketinškoj praksi.

 • Sistemi menadžmenta kvalitetom: Praktična znanja i iskustvo u oblasti upravljanja kvalitetom poslovanja.

 • Menadžment znanja: Kako razdvojiti važne od nevažnih informacija. Procesi i konkretni alati za upravljanje intelektualnim kapitalom.

 • Upravljanje lancem nabavke: Upravljanje procesima koji se kreću od nabavke repromaterijala za izradu nekog proizvoda do isporuke tog proizvoda krajnjem korisniku.

 • Krizni menadžment: Proces planiranja, organizovanja i vođenja organizacije u predkriznom, kriznom i postkriznom periodu.

 • Upravljanje rizikom: Upravljanje rizikom na način da Vam pomogne u formulisanju, analizi, razvoju i implementiranju strategija za uspešno kontrolisanje rizika.

 • Strateški menadžment: Kako se ostvaruje tzv. "evolutivna kompetentnost" odnosno sposobnost ostvarivanja ciljeva u promenljivim uslovima. Kako kreirati maksimalnu vrednost za vlasnika.

 • Teorija rukovođenja: Tehnike za uspešno vođenje tima. Kada obavezno da preuzmete kontrolu, a kada da pustite druge da donose odluke, preuzimaju rizike, pa čak i greše.

 • Upravljanje konfliktima: Kako se efektno rešavaju konflikti i kako se upravlja konfliktima.

  (nastavak plana i programa ispod)


Kako upravljati ljudskim resursima

 • Osnove menadžmenta ljudskih resursa: Razumevanje aktivnosti upravljanja ljudskim resursima.

 • Planiranje ljudskih resursa: Veštine za uspešno procenjivanje postojećih i budućih ljudskih resursa kao i za predviđanje tražnje i ponude za ljudskim resursima u Vašem preduzeću.

 • Pronalaženje ljudskih resursa: Metodologija pronalaženja najboljih kandidata za zapošljavanje, koristeći interne i eksterne izvore.

 • Selekcija i usmeravanje: Primena metoda i instrumenata selekcije kandidata za posao.

 • Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid: Razumevanje različitih oblika ugovora, sklapanje ugovora o radu, razlika između ugovora o radu i ugovora o delu, prijava na penziono i zdravstveno osiguranje, pravo na godišnji odmor i raskid radnog odnosa.

 • Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje ljudskih resursa: Proces pravilnog uvođenja zaposlenih u posao.

 • Praćenje i razvoj ljudskih resursa: Aktuelni pristupi u razvoju ljudskog potencijala kao i upravljanje razvojem potencijala zaposlenih u organizaciji.

 • Motivisanje zaposlenih: Kako se posvetiti razvoju drugih i podići produktivnost kompanije na najviši nivo.

 • Procena uspešnosti zaposlenih: Kako definisati kompetence i pratiti radnu uspešnost na najuspešniji način - ono što se meri postaje bolje.

 • Sistem nagrađivanja: Kako primeniti instrumente nagrađivanja. Materijalne i nematerijalne nagrade.

 • Coaching: Kako izvući najbolje iz svake osobe u timu  i razviti radnu sredinu koja podstiče sinergiju.

 • Psihologija ličnosti: Razumevanje ljudske prirode i ljudskog ponašanja pri upravljanju ljudskim resursima.

 • Psihologija organizacije: Usvajanje pojmovnih okvira psihologije; usvajanje teorijskih i metodoloških principa psihologije; usvajanje psiholoških  znanja relevantnih za organizacijsko ponašanje.

 • Zakonska regulativa za ljudske resurse: Zakonski aspekt bavljenja ljudskim resursima.


Kako upravljati projektima

 • Osnove upravljanja projektima: Savlađivanje veština za samostalno planiranje, sprovođenje, raspoređivanje zadataka i resursa, koordiniranje i praćenje napretka čitavog projekta.

 • Programski paket za upravljanje projektima, MS Project: Osposobljavanje za rad u MS Project-u.

 • Upravljanje timovima: Funkcionisanje projektnog tima i načini motivacije članova tima.


Kako izvući maksimum iz posla: Građenje karijere

 • Planiranje karijere: Tajne vođenja visoko-profitabilne karijere.

 • Stil i personalni marketing: Kako izgraditi lični stil i zašto je to bitno (neophodno).

 • Poslovni bonton: Kako u svim situacijama ostaviti utisak profesionalnosti i visoke poslovne kulture.

 • Zdravlje i upravljanje stresom: Kako neutralisati stres i uticati na poboljšanje zdravlja.

 • Kreativnost i inovativnost: Kako probuditi kreativnost i sposobnost stvaranja novih ideja.


Engleski jezik  (dva od četiri kursa, u zavisnosti od Vašeg trenutnog znanja engleskog jezika)

 • Engleski srednji nivo: Savlađivanje veštine engleskog jezika za znanje potrebno da izrazite svoje mišljenje vezano za apstraktne teme na engleskom jeziku, da razumete različite instrukcije, vodite razgovor na teme iz već poznatih Vam oblasti i da možete o svemu tome samostalno praviti beleške.

 • Engleski viši nivo: Savlađivanje veštine engleskog za izražavanje mišljenja vezana za različite teme i vođenje pisane korespodencije.

 • Poslovni engleski jezik i konverzacija: Savlađivanje veštine engleskog jezika za usvajanje termine vezane za poslovanje u savremenom svetu, za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.

 • Veštine poslovnog pisanja na engleskom: Savlađivanje veštine engleskog jezika za pismenu poslovnu komunikaciju i korespondenciju.

 

Da li ste pročitali celu priču?

Saznajte više o ovom jedinstvenom programu ovde.