Vreme je za bolji posao

Nasledno i porodično pravo

Opis kursa

Kurs Nasledno i porodično pravo upoznaje polaznike sa vrstama ugovora iz ove oblasti, sa ostavinskim postupkom, sa pojmom poslovne sposobnosti, kao i sa kriterijumima raspolaganja imovinom.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da osposobi polaznike za razumevanje osnovnih znanja iz naslednog i porodičnog prava, kao i pravila u nasleđivanju. Polaznik takođe stiče znanja potrebna za tumačenje i primenu propisa o nasleđivanju, kao i poznavanje osnovnih pravnih dokumenata iz ove oblasti.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.