Vreme je za bolji posao

Međunarodni menadžment

Opis kursa

Kurs Međunarodni menadžment obrađuje osnovne pojmove međunarodnog poslovanja, zatim elemente po kojima se međunarodno poslovanje razlikuje od onog unutar granica jedne zemlje, kao i razloge zog kojih je međunarodno poslovanje važno. U kursu su obrađene osnove koncepta međunarodnog poslovanja i međunarodnog menadžmenta, odnosno osnovne osobenosti međunarodno orjentisanog poslovanja.

Cilj kursa

Međunarodni menažment ima za cilj da polaznika obuči o osnovnim specifičnostima poslovanja međunarodno usmerenog menadžmenta u odnosu na menadžment unutar grenice jedne nacionalne privrede, kao i da obuči polaznika o načinu usmeravanja tih specifičnosti u korist svog poslovanja.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.