Vreme je za bolji posao

Kutak za menadžerski orijentisane ljude

Vođstvo u organizaciji
U svakodnevnom govoru često koristimo pojmove vođstvo, rukovođenje, liderstvo i menadžment kao sinonime. Kada je organizacija poslovanja u pitanju, neophodno je da se ovi pojmovi razgraniče u cilju efikasnijeg upravljanja i/ili kvalitetne regrutaciju i selekcije ljudskih resursa.

Rukovođenje
Da bi se obezbedio kvalitet neophodni su i vođstvo i menadžment, odnosno kontinuiran uspeh jedne organizacije i unapeđenje kvaliteta postiže se smenjivanjem i dopunjavanjem ova dva procesa. Dobar vođa ne mora da poseduje menadžerske veštine. To mogu da poseduju njegovi saradnici. Ali, uspešan menadžer, top menadžer, treba da ume da vodi ljude.

       

IT i know-how
Nova ekonomija ili ekonomija znanja afirmiše nove poslovne resurse nematerijalnog karaktera kao što su vreme, brzina, kvalitet, dizajn, informacija, znanje i know-how. Novi resursi postupno postaju dominantni u svim industrijskim i uslužnim granama. To podrazumeva promenu poslovne filozofije i strategije, kao i restruktuiranje upravljanja ljudskim resursima.

Fanki biznis postavlja menadžment i rukovođenje u središte zbivanja
Šef je mrtav. Više ne možemo da verujemo lideru koji tvrdi da sve zna bolje i uvek je u pravu. Menadžment zasnovan na brojevima je prošlost. Menadžment zasnovan na strahu ne uspeva. Ako su ljudi menadžment, onda menadžment mora postati humanagement - humani menadžment...

     
     

Zarade od kojih zastaje dah
Plate top-menadžera svuda u svetu izazivaju kontroverze. Prozvani se vajkaju da samo „paketi" nekolicine njih stvaraju sliku zarada od kojih zastaje dah. Međutim, istraživanja pokazuju da to nije tako. Jedna studija „Merser-konsaltinga", koja je obuhvatila 350 najvećih kompanija, pokazala je da su i plate menadžera, koji su u sredini, vrlo visoke.

Analiza kadrova
U analizi kadrova polazi se najpre od optimalne veličine i strukture kadrova kao normale. Optimum se može definisati kao takva veličina i struktura kadrova za koje se smatra da na osnovu uskladjenosti sa raspoloživim sredstvima i drugim uslovima privredjivanja na najbolji način obezbedjuju izvršavanje poslovnih zadataka.

Proces pribavljanja kadrova-temelj uspešnog poslovanja
Kadrovske performanse su presudne u ukupnim performanasama jedne organizacuje. Organizacija ne funkcioniše dobro bez kompetentnih i motivisanih kadrova. Zato u zavisnosti od toga koliko dobro jedna organizacija upravlja kadrovskom strategijom to određuje njen uspeh.

Upravljanje vremenom
Za sve velike uspehe u poslu, a i u životu, potrebno je vreme. Vreme je ograničeni resurs i svima je neophodno da znaju kako da njime efikasno upravljaju. Od najniže do najviše pozicije u firmi, upravljajući sopstvenim vremenom, apsolutno svi utiču na profitabilnost kompanije.

Upravljanje kvalitetom
Konkurentnost kompanije na svetskom tržištu odredjena je kvalitetom procesa unutar same kompanije. Kvalitet proizvoda je želja i cilj svakog uspešnog tržišno orijentisanog poslovnog sistema. Kvalitet označava nastojanje da se stvari urade dobro prvi i svaki sledeći put.

Biznis plan
Osnovu za put u preduzetništvo predstavlja biznis ideja. Da bi preduzetnik realizovao biznis ideju, mora imati novac. A da bi nabavio novac preduzetnik mora uspostaviti kontakt sa investitorom. Biznis plan je sredstvo za ostvarivanje kontakta izmedju preduzetnika i investitora.  

Menadžment u obrazovanju
Savremeno društvo obeležavaju veoma intenzivne društvene promene koje snažno utiču na ulogu, smisao i ciljeve obrazovanja.Naučno-tehnološka revolucija i informatička era nameću novu ulogu obrazovanju i zahtevaju da znanje i nauka budu nova vodeća snaga svih promena. Ljudska kreativnost i znanje sve više postaju osnovni resursi razvoja i opstanka na svetskom tržištu.

"Preduzeće koje uči"
U savremenoj eri znanje, učenje i kreativnost ljudi su postali osnovni izvor konkuentske prednosti preduzeća. Preduzeće nije bolje ili lošije od konkurencije zato što ima manje ili više kapaciteta već zato što nesto ume bolje da uradi. Ljudi u preduzeću su nosilac znanja i kreativnosti. Preduzeće uči kroz učenje njegovih ljudi.

Isplati li se ulagati u znanje?
Ulaganje u obrazovanje i usavršavanje ljudi jeste najbitnij element razvojne politike jedne zemlje. Zbog toga što planiranje kadrova i njihovo obrazovanje predstavlja ključno pitanje svakog društva ono ne predstavlja potrošnju već investiciju u budućnost.

Kritične brojke u biznisu
Poslovanje preduzeća prate mnoge brojke. One imaju različito značenje.Neke su više, neke manje važne. Kritične brojke su ključni finansijski i operativni indikatori koji određuju uspeh  biznisa. Kada se kreću u pravom smeru, preduzeće zna da je na tragu ostvarivanja svojih ciljeva. Ključno je izabrati prave kritične brojke i odrediti prave dnevne količine kritičnih brojki koje se moraju pratiti. 

Liderski stilovi
Stil liderstva je način na koji se uspostavljaju odnosi između lidera i saradnika kao i ostalih zaposlenih u preduzeću, tj.način na koji lider usmerava ponašanje podređenih i sredstva koja koristi da ih privoli na željeno ponašanje.

Pitanja koja treba da postavite kandidatu na intervjuu za posao
Prilikom intervjua za posao, najčešća pitanja koja ćete postaviti potencijalnim kandidatima za posao odnosiće se na radno iskustvo, karakteristike ličnosti, planove i ambicije.Pitanja možete grupisati u više kategorija: procena ličnosti, konkretne veštine, timski rad, opšte veštine, odnos prema karijeri, obrazovanje, planiranje, komunikacija, vođstvo...

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.