Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kutak za menadžerski orijentisane ljude

Vođstvo u organizaciji
U svakodnevnom govoru često koristimo pojmove vođstvo, rukovođenje, liderstvo i menadžment kao sinonime. Kada je organizacija poslovanja u pitanju, neophodno je da se ovi pojmovi razgraniče u cilju efikasnijeg upravljanja i/ili kvalitetne regrutaciju i selekcije ljudskih resursa.

Rukovođenje
Da bi se obezbedio kvalitet neophodni su i vođstvo i menadžment, odnosno kontinuiran uspeh jedne organizacije i unapeđenje kvaliteta postiže se smenjivanjem i dopunjavanjem ova dva procesa. Dobar vođa ne mora da poseduje menadžerske veštine. To mogu da poseduju njegovi saradnici. Ali, uspešan menadžer, top menadžer, treba da ume da vodi ljude.

       

IT i know-how
Nova ekonomija ili ekonomija znanja afirmiše nove poslovne resurse nematerijalnog karaktera kao što su vreme, brzina, kvalitet, dizajn, informacija, znanje i know-how. Novi resursi postupno postaju dominantni u svim industrijskim i uslužnim granama. To podrazumeva promenu poslovne filozofije i strategije, kao i restruktuiranje upravljanja ljudskim resursima.

Fanki biznis postavlja menadžment i rukovođenje u središte zbivanja
Šef je mrtav. Više ne možemo da verujemo lideru koji tvrdi da sve zna bolje i uvek je u pravu. Menadžment zasnovan na brojevima je prošlost. Menadžment zasnovan na strahu ne uspeva. Ako su ljudi menadžment, onda menadžment mora postati humanagement - humani menadžment...

     
     

Zarade od kojih zastaje dah
Plate top-menadžera svuda u svetu izazivaju kontroverze. Prozvani se vajkaju da samo „paketi" nekolicine njih stvaraju sliku zarada od kojih zastaje dah. Međutim, istraživanja pokazuju da to nije tako. Jedna studija „Merser-konsaltinga", koja je obuhvatila 350 najvećih kompanija, pokazala je da su i plate menadžera, koji su u sredini, vrlo visoke.

Analiza kadrova
U analizi kadrova polazi se najpre od optimalne veličine i strukture kadrova kao normale. Optimum se može definisati kao takva veličina i struktura kadrova za koje se smatra da na osnovu uskladjenosti sa raspoloživim sredstvima i drugim uslovima privredjivanja na najbolji način obezbedjuju izvršavanje poslovnih zadataka.

Proces pribavljanja kadrova-temelj uspešnog poslovanja
Kadrovske performanse su presudne u ukupnim performanasama jedne organizacuje. Organizacija ne funkcioniše dobro bez kompetentnih i motivisanih kadrova. Zato u zavisnosti od toga koliko dobro jedna organizacija upravlja kadrovskom strategijom to određuje njen uspeh.

Selekcija i razvoj kandidata za menadžerske pozicije
Sa promenama na tržištu i dolaskom stranih investitora i kompanija na teritoriju Srbije, sve češće se od menadžera ljudskih resursa očekuje da regrutuje osobe za visoke menadžerske pozicije. Postavlja se pitanje na koji način menadžer ljudskih resursa može da obezbedi proces regrutacije i selekcije koji će rezultovati odabirom najboljeg kandidata za ovakvu poziciju?

Upravljanje vremenom
Za sve velike uspehe u poslu, a i u životu, potrebno je vreme. Vreme je ograničeni resurs i svima je neophodno da znaju kako da njime efikasno upravljaju. Od najniže do najviše pozicije u firmi, upravljajući sopstvenim vremenom, apsolutno svi utiču na profitabilnost kompanije.

Upravljanje kvalitetom
Konkurentnost kompanije na svetskom tržištu odredjena je kvalitetom procesa unutar same kompanije. Kvalitet proizvoda je želja i cilj svakog uspešnog tržišno orijentisanog poslovnog sistema. Kvalitet označava nastojanje da se stvari urade dobro prvi i svaki sledeći put.

Biznis plan
Osnovu za put u preduzetništvo predstavlja biznis ideja. Da bi preduzetnik realizovao biznis ideju, mora imati novac. A da bi nabavio novac preduzetnik mora uspostaviti kontakt sa investitorom. Biznis plan je sredstvo za ostvarivanje kontakta izmedju preduzetnika i investitora.  

Menadžment u obrazovanju
Savremeno društvo obeležavaju veoma intenzivne društvene promene koje snažno utiču na ulogu, smisao i ciljeve obrazovanja.Naučno-tehnološka revolucija i informatička era nameću novu ulogu obrazovanju i zahtevaju da znanje i nauka budu nova vodeća snaga svih promena. Ljudska kreativnost i znanje sve više postaju osnovni resursi razvoja i opstanka na svetskom tržištu.

"Preduzeće koje uči"
U savremenoj eri znanje, učenje i kreativnost ljudi su postali osnovni izvor konkuentske prednosti preduzeća. Preduzeće nije bolje ili lošije od konkurencije zato što ima manje ili više kapaciteta već zato što nesto ume bolje da uradi. Ljudi u preduzeću su nosilac znanja i kreativnosti. Preduzeće uči kroz učenje njegovih ljudi.

Isplati li se ulagati u znanje?
Ulaganje u obrazovanje i usavršavanje ljudi jeste najbitnij element razvojne politike jedne zemlje. Zbog toga što planiranje kadrova i njihovo obrazovanje predstavlja ključno pitanje svakog društva ono ne predstavlja potrošnju već investiciju u budućnost.

Kritične brojke u biznisu
Poslovanje preduzeća prate mnoge brojke. One imaju različito značenje.Neke su više, neke manje važne. Kritične brojke su ključni finansijski i operativni indikatori koji određuju uspeh  biznisa. Kada se kreću u pravom smeru, preduzeće zna da je na tragu ostvarivanja svojih ciljeva. Ključno je izabrati prave kritične brojke i odrediti prave dnevne količine kritičnih brojki koje se moraju pratiti. 

Liderski stilovi
Stil liderstva je način na koji se uspostavljaju odnosi između lidera i saradnika kao i ostalih zaposlenih u preduzeću, tj.način na koji lider usmerava ponašanje podređenih i sredstva koja koristi da ih privoli na željeno ponašanje.

Pitanja koja treba da postavite kandidatu na intervjuu za posao
Prilikom intervjua za posao, najčešća pitanja koja ćete postaviti potencijalnim kandidatima za posao odnosiće se na radno iskustvo, karakteristike ličnosti, planove i ambicije.Pitanja možete grupisati u više kategorija: procena ličnosti, konkretne veštine, timski rad, opšte veštine, odnos prema karijeri, obrazovanje, planiranje, komunikacija, vođstvo...

10 saveta za delegiranje
Delegiranje je proces kojim menadžer određene poslove i aktivnosti iz svoje nadležnosti prenosi na svoje podređene. Pred vama se nalazi spisak od deset saveta, ključnih za efikasno delegiranje poslova i zadataka

5 principa organizacije koja uči
Trenutni trend u menadžmentu je izgradnja organizacije koja uči. To je organizacija koja kreira, generiše i transferiše znanje, i menja ponašanje ljudi nabolje pod uticajem novih znanja.

Motivacija, učinak i nagrađivanje zaposlenih
Nema sumnje da je novac najstariji i univerzalan mehanizam motivisanja za rad, ali se takođe postavlja pitanje da li je i jedini odnosno dovoljan motivator. Osnovna pretpostavka uspeha različitih koncepata, tehnika i pristupa motivaciji zaposlenih jeste postojanje motivacionog ambijenta.

Procena performansi kao preduslov kvaliteta
Procena performansi zaposlenih je jedan od najvažnijih zadataka menadžmenta ljudskih resursa. Ona govori o uspešnosti selekcije, obuke i treninga i daje smernice za dalje planiranje razvoja zaposlenih, sistema nagrađivanja i discipline.

Priprema dobrog sastanka
Kod pripreme sastanka osnovne akcije su priprema materijala i osiguravanje tehničkih uslova. Neophodno je da se dnevni red na vreme dostavi svim planiranim učesnicima, po mogućnosti sa uvodnim izlaganjem i analizama, ali u sažetom obliku.

10 karakteristika dobrog pregovarača
Svaki uspešan pregovarač polazi od pretpostavke da je sve podložno pregovaranju, da nema zabranjenih tema i "zabetoniranih" stavova. On ne prima stvari "zdravo za gotovo", ne veruje bezuslovno u sve što mu se kaže i spreman je da otvori svaku temu za koju smatra da je važna.

12 saveta za uspešno pregovaranje
Uprkos tome što ne prođe nijedan dan da o nečemu ne pregovaramo, o ovom važnom sredstvu komunikacije ne znamo mnogo. To je zato što se o pregovaranju vrlo malo govorilo tokom godina našeg školovanja. Ne znajući osnovna pravila uspešnog pregovaranja često propuštamo prilike da ostvarimo mnoge ciljeve.

5 velikih kradljivaca vremena
I kada imate dobru nameru da završite poslove u toku radnog dana postoje kradljivci vremena koji će pokušati da vam oduzmu dragoceno vreme.

6 izvora stresa na poslu
Stres se danas smatra jednim od najvažnijih uzroka mnogih radnih i organizacionih problema, srčanih, ali i mentalnih bolesti.

5 tehnika za upravljanje stresom
Više je nego jasno da se stres ne može sasvim izbeći iz života i rada kompanije Međutim, veoma je bitno da menadžment kompanije i svaki zaposleni zna da umanji intenzitet i štetne posledice raznih stresora kako u okviru svog radnog mesta tako i kompanije.

Šta su timovi?
Male društvene grupe u organizacijama se nazivaju timovima. U njima postoje formalne i neformalne veze, a ima i onih timova u kojima postoji i formalna i neformalna organizacija.

Osam koraka do boljeg timskog rada
Danas je u poslovnom svetu sve cenjeniji timski rad. Ali nije dovoljno okupiti nekoliko članova i nadati se uspešnim rezultatima. Tim je skup različitih ličnosti pa su povremeni sukobi gotovo neizbežni. Ipak, neophodno je da se otvoreno rešavaju. Evo nekoliko saveta kako poboljšati timski rad.

Organizacija i upravljanje timovima
U uslovima savremenog poslovanja jedna od najvažnijih veština koju menadžer ljudskih resursa treba da poseduje je organizacija i upravljanje timovima. Organizacije se sve više oslanjaju na timove u rešavanju zahteva koji se pred nju postavljaju i zato je dobra selekcija članova tima veoma važna za njeno optimalno funkcionisanje.

Stereotipi o timskom radu
Još na fakultetu učili smo kako je timski rad osnova svake dobre organizacije. Iako je to u većini slučajeva tačno, postoje i određeni stereotipi vezani za timski rad.

4 faze u razvoju tima
Razvoj svakog tima prolazi kroz četiri faze:

5 vrsta timova
Timovi se mogu formirati na različitim nivoima i u različitim delovima organizacije. Najčešće postoje sledeće vrste timova:

9 uloga u timu
Optimalan broj članova tima je od 5-8. Najčešće uloge u timu su: koordinator, specijalista, kreativac, radnik tima, dizajner, procenjivač, podstrekivač, finišer, implementator i naravno, vođa.

12 karakteristika uspešnog tima
U savremenoj poslovnoj organizaciji, veliki broj problema nije moguće rešiti bez timskog rada. Za uspešno rukovodjenje organizacijom potreban je tim.

8 saveta za povećanje efikasnosti tima
Najznačajniju ulogu u povećanju efikasnosti tima ima lider.

Kako napraviti uspešan timski rad?
Da bi timski rad bio uspešan potrebne su sledeće stvari...

Komunikacija u timu
Tim u svom radu koristi komunikacije po horizontalnoj i vertikalnoj osnovi po svim nivoima. Članovi tima učestvuju u procesu sakupljanja podataka, analizi dobijenih podataka i zajedničkom donošenjem odluke o određenom problemu. Zbog toga je neophodno da imaju slobodan pristup svim informacijama.

10 menadžerskih zapovesti
Svaki uspešan menadžer je usmeren ovim poslovnim zapovestima.

Kako da ostvarite uticaj na druge ljude?
Sposobnost da se utiče na druge ljude, tj. sposobnost da se menja stav ili ponašanje pojedinaca ili grupa vezano je za pojam moći. Moć je najkraće rečeno sposobnost onih koji je imaju da ostvare stvari koje žele.

17 glavnih uloga menadžera
Menadžer mora da je svestrana ličnost. Da vlada mnogim veštinama i znanjima. Da obavlja različite uloge.

5 tehnika za donošenje odluka
Tehnike za donošenje odluka pomažu menadžerima da donesu najbolje moguće odluke sa informacijama koje su im dostupne. Pomoću ovih tehnika mogu se sagledati verovatne posledice odluka, značaj pojedinačnih faktora i može se na osnovu toga odrediti najbolji pravac delovanja.

4 strategije donošenja odluka
Donošenje odluka je proces kojim menadžeri odgovaraju na šanse i pretnje, analiziranjem opcija i donošenjem odluka u vezi ciljeva i pravaca akcije..

9 faza rešavanja problema
Posao menadžera se u velikoj meri sastoji u rešavanju problema. Problemi u organizaciji se javljaju iz više razloga: npr. odstupanje od zacrtanog plana znači da se predviđanja ili očekivanja menadžera ne ispunjavaju.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.