Vreme je za bolji posao

Korporativne komunikacije

Opis kursa


U ovom kursu upoznaćete se sa pojmom korporativnih komunikacija, elementima korporativne komunikacije, kao i sa internom i eksternom komunikacijom unutar kompanije

Cilj kursa


Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa značenjem termina korporativna komunikacija, načinima građenja korporativnog identiteta, imidža i reputacije kao i procesima komuniciranja kompanija sa njenim internim i eksternim stejkholderima.


 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.