Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Katastar nepokretnosti

Opis kursa

Kurs Katastar nepokretnosti upoznaje polaznike sa pojmom javnih registara, sa katastrom nepokretnosti kao jednom od vrsta javnog registra, sa njegovim sadržajem, sa pojmom upisa prava svojine, sa upisom hipoteke i izvodom iz liste nepokretnosti.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da osposobi polaznika za razumevanje postupka, pravila i procedura u radu sa katastrom nepokretnosti, za rad sa neophodnom dokumentacijom za upis nepokretnosti, kao i sa kriterijumima upisa prava svojine.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.