Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Kako izabrati člana u tim?

// Kutak za menadžere i HR menadžere 

 

Tim sačinjavaju pojedinci koji poseduju tri osnovne grupe znanja i veština.

Prve su funkcionalna znanja koja se temelje na obrazovanju i struci. Poželjno je da tim čine pojedinci različitih struka koji mogu delovati interdisciplinarno i tako svaki zajednički problem sagledati i rešavati iz čitavog niza različitih uglova.

Slede veštine rešavanja problema i donošenja odluka i na kraju socijalne veštine (slušanje, verbalni i neverbalni govor, asertivnost, rešavanje sukoba i slično).

Jedna od najvažnijih osobina koje menadžer mora posedovati jeste sposobnost organizovanja i upravljanja timom. Upravljati timom nije lako. Postoji veliki broj različitosti među članovima tima. One se pre svega odnose na različito ponašanje, različitosti u kulturi, razlike u shvatanjima... Sve te razlike treba smanjiti, približiti ih jedne drugima, svesti na zajednički imenitelj kako bi se ispunili ciljevi jednog preduzeća i povećala efikasnost i efektivnost jednog tima. Menadžeri prilikom formiranja timova trebaju biti veoma oprezni. Često se dešava da menadžeri imaju sjajne kandidate za tim, ali se oni međusobno ne razumeju.

Da bi se oformio uspešan tim treba poći od profila ličnosti učesnika u timu, traženih sposobnosti, odgovarajuće uloge u timu... Veština formiranja članova tima jeste u pronalaženju osoba čije ce se osobine poklapati sa zahtevima posla u timu. Treba izgraditi tim koji će  pokrivati ceo posao i omogućiti uspeh u realizaciji ciljeva.

Zbog toga je selekcija članova tima veoma važna za uspešno funkcionisanje organizacije.

Da bi jedna osoba mogla da postane član tima mora da poseduje sledeće osobine, sklonosti i veštine:

1. fleksibilnost, pružanje podrške, timsku svesnost,
2. da je to osoba koja je spremna da deli informacije sa drugim članovima tima,
3. da ta osoba ima sposobnost motivisanja, planiranja, postavljanja ciljeva,
4. da je vešta u rešavanju konflikata,
5. da je kooperativna,
6. da podiže radni moral,
7. da ima organizacione sposobnosti,
8. da zna da upravlja vremenom,
9. da procenjuje i rešava probleme,
10. da poseduje sklonost ka  kompromisu,
11. da je spremna da istrpi konstruktivnu kritiku,
12. da priznaje greške,
13. da ima strpljenje,
14. da je tolerantna, preduzimljiva, marljiva, ekstrovertna, samosvesna.

Autor: Miroslav Zorić

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
8 najčešćih grešaka u dizajniranju sajta Kako da upravljate ključnim kupcima?
Apolo sindrom Šta su timovi?

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.