Vreme je za bolji posao

Izgradnja objekata

Opis kursa

Kurs Izgradnja objekata upoznaje polaznike sa svim fazama izgradnje, od informacija o lokaciji, preko realizacije idejnog i glavnog projekta, izdavanja građevinskih dozvola, sve do tehničkog pregleda objekta i izdavanja upotrebne dozvole.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da osposobi polaznika za razumevanje postupaka i procedura u izgradnji objekta, poznavanje pravnih regulativa koje definišu ovu oblast, sadržinu i vrstu tehničke dokumentacije, kao i rokova, kriterijuma i nadležnosti za izdavanje rešenja, lokacijskih i građevinskih dozvola.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.