Vreme je za bolji posao

Geodetski planovi i energetska efikasnost zgrada

Opis kursa

Kurs Geodetski planovi i energetska efikasnost zgrada upoznaje polaznike sa katastrom nepokretnosti, katastarskim premerom, katastarskim teritorijalnim jedinicama, kao i sa osnovnim načelima katastra nepokretnosti i bazom podataka nepokretnosti.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da osposobi polaznika za razumevanje postupaka i procedura prilikom obavljanja geodetskih radova, za poznavanje sadržine i vrste tehničke dokumentacije, kao i rokova i kriterijuma za upis u katastar nepokretnosti.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.