Vreme je za bolji posao

ELEMENTI DL SISTEMA

Glavni elementi Distance Learning Sistema su:

•  sistem kreiranja kursa
•  sistem za pripremu kursa - vodjenja kroz kurs
•  sistem testiranja
•  sistem praćenja napredovanja korisnika
•  sistem praćenja statusa korisnika.

Podsistemi:

•  podsistem za evidenciju korisnika
•  podsistem za kreiranje i upravljanje kursevima
•  podsistem za kreiranje materijala za učenje
•  univerzalni podsistem prikaza materijala
•  podsistem za testiranje
•  podsistem bodovanja
•  podsistem praćenja korišćenja
•  podsistem organizacije kurseva
•  podsistem komunikacije i obaveštavanja
•  hijerarhija pristupa
•  podsistem kvaliteta
•  stablo i baza znanja (pojmovnik, Faq, Search).

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.