Vreme je za bolji posao

Ekonomika preduzeća

Opis kursa

Na kursu ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima iz oblasti ekonomije, organizacije i preduzeća. Načinom na koji preduzeća privređuju, sredstvima preduzeća kao i sa osnovama upravljanja i organizovanja rada preduzeća u savremenim uslovima poslovanja.

Ciljevi kursa

Cilj kursa je da polaznici steknu osnovne pojmove iz ove oblasti i da bolje razumeju okruženje u kom treba da rade, kao i da steknu sliku o stalnim promenama, izazovima i šansama koje karakterišu savremeno poslovanje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.