Upis u generaciju 2019/2020. na BusinessAcademy je otvoren!

Dobro došli – preuzmite Vaš izveštaj

Prijavili ste se da preuzmete izveštaj „Jedina poslovna veština koja garantuje visoku zaradu bez obzira na to čime se bavite”. Takođe, prijavili ste se i na bilten BusinessAcademy „Koraci poslovnog uspeha”. Poslaćemo Vam e-mail sa kratkim opisom.

Dobro došli!

Inače, cilj BusinessAcademy biltena je jednostavan: da sa Vama podelimo pouzdane načine uspešnog vođenja poslovne karijere, ostvarivanja visoke zarade, primene kvalitetnih tehnika i informacija u vezi sa menadžmentom, marketingom i prodajom, finansijama, rukovođenjem projektima i ljudima.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Preuzmite izveštaj koji opisuje kako da naplatite svoje sadašnje ili buduće poslovno znanje: 

IZVEŠTAJ: Jedina Poslovna veština koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira čime se bavite
(da preuzmete, kliknite levim klikom i izaberite opciju Save as...)

 

Želite poslovnu stručnost i zvanično poslovno zvanje koje dobro možete naplatiti? 

BusinessAcademy je zvanično ovlašćena od Cambridge odeljenja za međunarodne ispite da obučava polaznike po naprednom programu za poslovne veštine i izdaje zvanične poslovne diplome i sertifikate. Naš cilj je jednostavan: da Vam omogućimo profitabilnu karijeru.

Izaberite oblast koja Vas najviše privlači.

Cambridge poslovni program

Za profitabilan rad na izvršnim ili operativnim pozicijama u kompanijama. Školovanjem na ovom odseku naučićete kako da povećate profit preduzeća bez obzira na njegovu delatnost. Naučićete da vodite preduzeće u svakom od sedam njegovih ključnih sektora. Verujemo da je to pouzdan način da zaradite koliko Vam je potrebno da biste uživali u karijeri.
Odsek Cambridge poslovni program: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Međunarodno poslovanje

Za preuzimanje liderstva na internacionalnom tržištu. Školovanjem na ovom odseku naučićete da primenite naučne tehnike za donošenje profitabilnih poslovnih odluka, vodite i koordinišete međunarodnim projektima, uvećate profit kompanije i za više od 250% i iskoristite inostrani kapital, a sve u skladu sa međunarodnom regulativom. Ovo je program za sve koji žele da pomere granice svog uspeha na svetski nivo.
Odsek Međunarodno poslovanje: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Menadžment ljudskih resursa

Za rukovođenje najvažnijim delom preduzeća: ljudima. Cilj školovanja za menadžera ljudskih resursa je da Vas naučimo da rukovodite stvaranjem najboljih zaposlenih. Da primenite najnoviju menadžment metodologiju. Tada ćete lako doći u poziciju uticaja, autoriteta, odlične naplate svojih novih sposobnosti.
Odsek Menadžment ljudskih resursa: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Strategijski i operativni menadžment

Za pouzdano donošenje profitabilnih poslovnih odluka i organizovanje ljudi tako da svoje ambicije i poslovne uspehe ostvarite lakše. Novom menadžment metodologijom naučićete kako da kombinujete kvantitativne analitičke metode sa “mekanim” veštinama komunikacije i psihologije. Školovanjem na ovom odseku bićete obučeni da preduzećima konstantno obezbeđujete veću efikasnost.
Odsek Strategijski i operativni menadžment: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Marketing i marketing menadžment

Za privlačenje najvećeg broja kupaca sa tržišta. I onda, za njihovo zadržavanje. Naučićete kako da aktuelnom marketing praksom preduzeću obezbedite jak uticaj na tržište, značajne povraćaje novca pri ulaganju u privlačenje klijenata. I veliku zaradu za Vas.
Odsek Marketing: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Prodaja i menadžment prodaje

Za direktno donošenje novca kompaniji u kojoj radite. Dobićete praktične alate da sami ili zajedno sa timom omogućite značajan skok u prodaji, na sistematski način. Školovanje na ovom odseku sastoji se od svih grupa veština i znanja koje će Vam obezbediti poziciju visokoplaćenog prodajnog menadžera.
Odsek Prodaja: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Finansijski menadžment

Za vođenje novčanih tokova kompanije i donošenje finansijskih odluka koje direktno donose profit. Naučićete kako da pravilnom kontrolom finansija direktno utičete na profitabilnost poslovanja. Ako ste analitična osoba, ovaj odsek je idealan za Vas.
Odsek Finansijski menadžment: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Menadžment projekata

Za taktičko izvršavanje svakog projekta, jurišom. Na ovom odseku ćete naučiti da koristite alate za taktičko izvršavanje svakog projekta. Savladaćete najnoviju projektnu metodologiju. Znaćete kako da digitalnim tehnologijama i otkrićima u vođenju operacija preduzeću obezbedite veće profite, na sistematski način. Bez pritiska.
Odsek Menadžment projekata: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Poslovna administracija

Za dvostruk uticaj na stabilan rad kompanije: glatko funkcionisanje poslovne kancelarije (interno), kao i za jačanje odnosa sa klijentima (eksterno). Školovanjem na ovom odseku savladaćete veštine i znanja da postanete desna ruka osobama sa kojima radite. Istovremeno, postaćete izvor dodatnog profita preduzeću u kom radite. A to je uvek dobra pozicija ako želite siguran posao, odličnu zaradu.
Odsek Poslovna administracija: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Preduzetništvo

Za uspešno vođenje sopstvenog biznisa. Bez obzira na to da li preduzeće pokrećete od nule, gradite nov sektor uspešne organizacije ili tražite način da uložite u poslovne poduhvate, preduzetničke veštine i znanja su ključna za ostvarivanje Vaše ambicije. I zaradu očekivane količine novca.
Odsek Preduzetništvo: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Odnosi s javnošću

Za efikasnu komunikaciju sa ciljnim javnostima i formiranje dugoročnog pozitivnog imidža kompanije. Naučićete kako da utičete na javno mnjenje, kako da predstavite svoje ideje i navedete druge da vas slušaju, da delaju. Školovanjem na ovom odseku usvojićete znanja i veštine najboljih PR menadžera koji razumeju izazove savremene komunikacije i prepoznaju prilike za unapređenje poslovanja.
Odsek Odnosi s javnošću: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Investicioni menadžment i berzansko poslovanje

Za kompletno uključivanje u poslovanje na finansijskim tržištima, u svojstvu individualnog ili institucionalnog investitora. Bićete osposobljeni da razumete i primenite savremene investicione instrumente i tehnike u cilju postizanja finansijskih ciljeva klijenata koje će moći da primeni kako na regionalnim tako i na međunarodnim finansijskim tržištima.
Odsek Investicioni menadžment i berzansko poslovanje: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

Menažment prometa nepokretnosti

Za zaključivanje svakog posla koga se prihvatite. Na ovom programu steći ćete sveobuhvatna znanja iz oblasti menadžmenta, posredovanja i investicija u oblasti nepokretnosti. Postaćete traženi menadžer prometa nepokretnosti, koji klijentu uvek obezbeđuje ono što želi, a za sebe ostvaruje lepu proviziju.

Odsek Menadžment prometa nepokretnosti: Šta ćete moći, Zarada i karijera, Plan i program »

 

Sloboda u načinu pohađanja nastave

BusinessAcademy obezbeđuje nastavu na dva načina, tradicionalno, učeći u učionici, ili preko interneta, učeći na daljinu.

Pošto BusinessAcademy radi po zvaničnom ovlašćenju ispitnog odeljenja Cambridge Univerziteta, oba načina školovanja ispunjavaju visoke standarde grupacije pet vodećih svetskih univerziteta.

Ako odaberete učenje na daljinu, dobijate pristup posebnoj e-learning tehnologiji. Online nastavu pohađate od kuće ili sa posla, uz garantovano održavanje visokog nivoa kvaliteta obuke. Polaznici koji se školuju online slušaju svako predavanje, čitaju materijale, izvršavaju testove i zadatke, rade sa profesorima i konsultantima kao da su fizički prisutni u učionici.

A prvi utisak polaznika koji nastavu pohađaju tradicionalno je tehnička opremljenost učionica na BusinessAcademy.

Svaki polaznik ima pojedinačan pristup licencnim softverima. Svako radno mesto u učionicama ima rezervisan laptop. Za predavanja se koriste interaktivne table, projektori i ostali moderni alati za vođenje nastave.

 

Sticanje zvaničnih poslovnih znanja, za visokoplaćenu karijeru

Program BusinessAcademy je zvanično ovlašćen od strane ispitnog odeljenja Kembridž Univerziteta. Na kraju školovanja dobijate Cambridge International Business, jedan od najcenjenijih jednogodišnjih poslovnih sertifikata.

Ovo znanje garantuje veštinu za vođenje poslovnih projekata, kontrolisanje ključnih sektora kompanije, kreiranje novih profitnih centara, ličnog bogatstva. Jedini uslov je Vaša spremnost da zagrizete izazov.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.