Vreme je za bolji posao

DL PLATFORMA

Za realizaciju projekta Distance Learning-a, razvijena je DL platforma, koja čini osnovu postojećeg Distance Learning Sistema. DL platforma je proizvod Softlink-a, softverskog sektora kompanije Link group d.o.o., i potpuno je domaći proizvod.

Izgradjena je po uzoru na vodeće svetske e-learning platforme. Pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu, koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.

Kao rezultat višemesečnog rada na projektovanju i realizaciji, nastala je jedina domaća multimedijalna i interaktivna platforma za e-learning. Implementirani su svi elementi neophodni za potpunu simulaciju nastavnog procesa u bilo kom okruženju, koje krajnji korisnik izabere.

Tehnologija korišćena u razvoju DL platforme:

• PHP
• MySQL baza
• JavaScript

Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.