Upisni rok je počeo

Članci za stručnjake u oblasti marketinga i prodaje

23 saveta kako da privučete više mušterija malim oglasima
Kako da učinite male oglase isplativim? Kako da povećate interesovanje na osnovu malih oglasa?

Komuniciranje i obaveštavanje unutar organizacije
Vrlo često smo svedoci toga da se nedostatak činjenica u komunikaciji nastoji nadomestiti pojačanim tonom, vikom, digresijama, što otežava komunikaciju, stvara neprijatnu atmosferu, udaljava od predmeta razgovora...

25 saveta za bolju komunikaciju sa ljudima
Ovi saveti će Vam pomoći da bolje komunicirate sa ljudima...

3 najčešća vida poslovne komunikacije
Postoje 3 osnovna vida poslovne komunikacije:

6 mitova o komunikaciji
Iako je komuniciranje stalna pojava, postoji niz stereotipa koje ometaju usvajanje istine o komunikaciji.

Kako jezik i pravopis utiče na poslovanje
U kojim god krugovima društva se kretali, svugde postoje neka pravila ponašanja. Ta pravila su poštovana od većine njenih članova i govore nam mnogo o tom sloju ljudi. Društvo je jedna od najopštijih kategorija s kojima se srećemo, a jedna od potkategorija je i svet poslovanja sa svojim pravilima.

10 poznatih marketinških strategija
Kao neko ko je novi u privatnom biznisu treba da znate načine da obavestite potrošače o svom postojanju. Čak i uhodana preduzeća trebaju sa vremena na vreme da preispitaju svoju marketinšku strategiju kako bi privukla nove kupce.

5 dobrih marketinških trikova
Uz obilje reklama kojima nas bombardiraju sa svih strana, sve je teže privući pažnju kupaca. Ljudi su prezasićeni reklamama.

Šta je copywriting?
Copywriting je pisanje komunikacijskih poruka. To je jedina izmerena praksa komuniciranja sa tržištem.

SWOT analiza
SWOT analiza jedno je od marketinških pomagala koja preduzeća imaju na raspolaganju, a omogućuje im da izbegnu kratkovidost i da budu spremni na buduće izazove. 

5 osnovnih promotivnih aktivnosti
Pred vama se nalazi lista od pet najčešće korišćenih aktivnosti u procesu promocije proizvoda ili usluge:

Kako da upravljate ključnim kupcima?
Upravljanje ključnim kupcima (Key acoount management) je umetnost da se razviju dugoročni odnosi sa izabranim kupcima. To je strategija koju treba da koristite da bi opslužili klijente velikog kupovnog potencijala i složenih potreba posebnim tretmanom u polju marketinga, usluga i administrativnih poslova.

Upravljanje odnosima sa kupcima – CRM
Glavni igrači u savremenoj tržišnoj utakmici su kupci. Oni danas imaju najveću moć. Imaju Internet u svojim rukama. Dovoljno je da kliknu mišem i da promene sajt, tj. online prodavnicu, uporede cene, artikle, vide nešto novo, potrebnije, jeftinije, lepše upakovano...

Kultura usluge prema kupcima - customer service
Važnost customer service-a zavisi od proizvoda, industrije, kupca. Npr. iskusan kupac može zahtevati manje pažnje pre same kupovine nego neki neiskusan kupac. Customer service je više povezan sa uslugom, nego sa samim proizvodom.

Zašto je važno izgraditi lojalnost kupca?
Ako kupcu pružite superiorniju vrednost nego što to čini konkurencija, možete postići kupčevu lojalnost. Koristi od lojalnosti nisu samo trenutne. Lojalnost sa sobom povlači celu seriju pratećih događaja koji dovode do rasta Vaše firme.

7 najvećih grešaka u prodaji
Svi smo mi prodavci. Neki od nas to ne žele da priznaju ili prihvate jer se bave profesijama koje nisu definisane kao prodaja. pak, da li se prodajom bave oni ljudi koji se bave različitim vrstama usluga, Vaša sekretarica ili operator u telefonskoj centrali Vaše kompanije koji prvi pozdravljaju Vašeg poslovnog partnera?

7 najvećih grešaka u prodaji
Najznačajnije metode za pridobijanje kupaca.

5 koraka do uspešne prodaje
Kako da učinite Vaš prodajni proces uspešnim? Kojih 5 koraka treba da načinite i kojim redosledom da biste ostvarili prodaju?

Detabase Marketing
Šta nikako ne treba raditi sa podacima koje imate a koji Vam mogu pomoći da ostvarite veću prodaju? Pametno koristite postojeće resurse izbegavajući najčešće greške.

     

 

E-mail marketing-marketing budućnosti
E-mail marketing je slanje jedinstvenih komercijalnih sadržaja putem e-mail-a korisnicima koji su odobrili da primaju date sadržaje. To je poslovna strategija za zadržavanje i povećavanje baze korisnika kroz izvršavanje i isporučivanje bitnih sadržaja koristići e-mail. E-mail marketing predstavlja jedan od najvažnijih delova Internet marketinga.

Marketing miks
Marketing miks je jedan od najpopularnijih izraza u marketingu. Pod marketing miks konceptom podrazumeva se odgovarajuća kombinacija instrumenata (proizvod, cena distribucija i promocija) koji čine ponudu preduzeća koja treba da bazira na informacijama o potrebama i zahtevima ciljnog tržišta.

Imate li Marketing plan?
Planiranje marketinga je proces koji uključuje ocenu povoljnih tržišnih šansi i resursa, određivanje ciljeva marketinga, strategija i taktika i način provere i kontrole. To je ključna komponenta efektivnosti upravljanja biznisom, tj. način na koji menadžment usaglašava ciljeve i resurse kojima raspolaže firma sa sadašnjim i budućim mogućnostima.

Segmenti marketing plana
Marketing plan služi kao instrument za preduzimanje marketing akcija za realizaciju poslovanja u planskom periodu. On je putna mapa za sprovodjenje marketing aktivnosti. Postoji 10 segmenata marketing plana.

Zašto je Web sajt važan za Vaš biznis?
Internet je danas najpopularniji i najperspektivniji medij za komunikaciju i prenos informacija. Napredak tehnologije, pri čemu se misli na povećanje snage računara i brzine prenosa podataka, omogućuje postavljanje novih granica u korišćenju Interneta.

Šta je to dobar Web sajt i šta on mora sadržati?
Globalizacija, razvoj interneta i telekomunikacija su uticali na privredu svuda u svetu. Prisustvo na internetu danas je postalo jedan od presudnih faktora uspeha na tržištu, bez obzira na veličinu kompanije ili delatnost kojom se bavi. Investicijom u web sajt, više niste ograničeni na svoj grad ili zemlju - Vaša firma lako i brzo postaje dostupna svima na svetu. Web sajt je ogledalo firme i može mu pristupiti svako ko ima internet, bez obzira na udaljenost, radno vreme ili broj posetilaca.

8 osnovnih funkcija Web sajta
Web sajt je odlično prodajno mesto. On je pogodan način za ostvarenje profita Vaše firme. Za njega ne postoji radno vreme. Web sajt radi za Vas 24 sata, 7 dana u nedelji.

Šta je to dobar Web sajt i šta on mora sadržati?
Za pravljenje zaista dobrih web sajtova, potrebno je da poznajete principe: marketinga, dizajna i psihologije kupaca.

8 najčešćih grešaka u dizajniranju sajta
Postoje uobičajeni propusti i greške koje prave web dizajneri u procesu izrade web sajta. One mogu ostaviti prilično loš utisak na posetioca sajta, a sa marketinške strane naneti veliku štetu vlasniku sajta.

Tehnike internet marketinga
Podelili smo ih na sledeće dve grupe.

6 principa izgradnje korporativnog imidža na internetu
Važni principi koji će Vam pomoći u izgradnji korporativnog imidža.

Tehnike internet marketinga
Podelili smo ih na sledeće dve grupe.

6 strategija internet marketinga
Najbitnije strategije internet marketinga koje se koriste širom sveta.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.