Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Cambridge International A&AS level Business Studies diploma

Cambridge International A&AS level Business Studies obezbedjuje okvir za razvoj veština i znanja neophodnih za dobijanje zaposlenja u sve dinamičnijem poslovnom okruženju. Diploma je osmišljena speijalno za internacionalno tržište, prepoznajući sve veću važnost rada širom geografskih i kulturoloških granica. Diploma teži da odgovori na potrebe poslodavaca, zaposlenih i studenata procenjivanjem znanja i kompetencija u spektru poslovnih oblasti.

Internacionalna dimenzija
Standardi oličeni u Cambridge International A&AS level Business Studies su cenjeni u zemljama širom sveta. Silabus i ocenjivanja obezbedjuju okvir kroz koji kandidati, ma gde oni bili, mogu biti pouzdano procenjeni u odnosu na standarde. Silabus i ocenjivanja su dostupni na engleskom i španskom jeziku. Važno je napomenuti da Cambridge International A&AS level Business Studies ne ocenjuje direktno jezičke sposobnosti, ali je dizajnirana da pruži priliku kandidatu da pokaže da može da primeni veštine opisane u specifikaciji silabusa.

Ciljevi
Cilj diplome je da proceni kompetenciju kandidata u spektru poslovnih veština.


Cambridge International A&AS level Business Studies omogućava studentima da pokažu:


- Razumevanje ključnih poslovnih koncepata
- Primenu veština u realnim radnim okruženjima
- Sposobnost da razmišljaju i rade samostalno

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.