Certificate in Corporate Finance Foundations (CFF) od ove jeseni na BusinessAcademy

CFF sertifikat

LINK group BusinessAcademy, kao zvanični VUE Pearson test centar, od ove jeseni kandidatima iz Srbije i regiona pruža mogućnost sticanja sertifikata iz oblasti korporativnih finansija – Certificate in Corporate Finance Foundations (CFF).

Polaznici BusinessAcademy koji žele da započnu ili unaprede karijeru iz oblasti korporativnih finansija u investicionim bankama, konsultantskim firmama, računovodstvenim agencijama i u drugim finansijskim institucijama, kao i u finansijskim službama u okviru kompanija, mogu da izaberu profesionalno usavršanja po CFF programu. 

CFF je prestižni međunarodni sertifikat iz oblasti korporativnih finansija koji izdaje First Finance Institute, sertifikaciono odeljenje u okviru First Finance Group, institucija sa 20-godišnjom tradicijom u edukaciji i sertifikaciji finansijskih profesionalaca širom sveta. CFF potvrđuje da kandidat poseduje temeljno znanje i kompetencije iz svih oblasti korporativnih finansija. 

Više o CFF sertifikacionom programu možete saznati na adresi: www.first-finance-institute.org. 

Program školovanja koji se realizuje na BusinessAcademy u okviru odseka za Finansijski menadžment i odseka Investicioni menadžment i berzansko poslovanje usklađen je sa CFF programom.

  • 30.09.2013 09:39

Komentar