Nađa Higl, polaznica BusinessAcademy

BIG IDEA - SLAVKO KOVAČEVIĆ

Click to play.
 
 
Stavove iznete u ovoj knjizi dr Slavko Kovačević aktualizuje kroz aktivnu karijeru univerzitetskog profesora, ali i u oblasti marketinga i odnosa s javnošću. Njegova uža specijalnost su promotivna strategija i komunikološki aspekti marketinga i PR-a, prodajno pregovaranje, upravljanje marketingom i vođenje promotivnih kampanja. U periodu od 1976. do 1991. godine radio je kao asistent i predavač na Beogradskom univerzitetu, a do 2009. godine bio je vanredni profesor na Fakultetu za sport i turizam TIMS u Novom Sadu. Trenutno je aktuelni predavač na predmetu Marketing na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
 
Dr Slavko Kovačević ima dvadeset godina ličnog preduzetničkog iskustva u agenciji IMC Consulting, u kojoj sada obavlja funkciju direktora. Za potrebe privrede učestvovao je u izradi većeg broja stručnih studija iz oblasti marketinga i ekonomske propagande. Dr Kovačević je stručni saradnik beogradskih marketinških agencija, autor programa i predavač na brojnim seminarima i poslovnim školama iz oblasti marketinga i PR-a.
Seminar će prisutnima približiti problematiku konkurentskog okruženja u kome se za naklonost potrošača moramo izboriti, osim kvalitetnim proizvodom, i kvalitetnim promotivnim nastupom. Svi koji budu prisustvovali seminaru dobiće odgovor na pitanje šta je sve neophodno da bismo ostvarili postavljene marketinške ciljeve na tržištu. Na seminaru ćete imati prilike da saznate šta čini jedan kvalitetan promotivni nastup na tržištu kroz upoznavanje sa osnovnim redosledom poteza u marketinškoj praksi. Počeće se sa istraživanjem kao početkom i krajem svake marketinške akcije, a upoznaćete se i sa promotivnom komunikacijom i ciljevima komunikacije, promotivnim miksom, redosledom poteza u promotivnoj praksi, promotivnim strategijama. Ovaj seminar će biti i dobra prilika da saznamo zašto su kr eativnost i uverljivost put do velike ideje i poverenja, kako mas mediji služe promociji i na koji način možemo da unapredimo naše pregovaračke i prezentacione veštine.
 
Tema koja se obrađuje na seminaru BIG IDEA je svakako korisna svim zaposlenima koji rade u tržišno orijentisanoj kompaniji kao što je LINK group. Cilj naše kompanije je konstantno unapređenje proizvoda i usluga, kao i opredeljenje da se u svakodnevnom poslovanju zadovoljstvo klijenata uvek stavlja u prvi plan, što postižemo efikasnim korišćenjem marketinških i promotivnih aktivnosti kao osnovnih sredstava tržišnog komuniciranja.
 
 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.