Vreme je za bolji posao

Baze podataka (ECDL 5)

Opis kursa

Kurs pokriva peti modul ECDL-a - rad sa bazama podataka. Oblasti koje se tokom ovog kursa izučavaju su: korišćenje aplikacije, tabele, forme, prikazivanje podataka iz baze, izrada izveštaja i priprema izlaznih informacija (štampa).

Cilj kursa

Kandidat će, po završenom kursu, moći da obavlja zadatke kreiranja tabela, upita, formi i izveštaja vezanih za baze podataka. Kandidat će, osim toga, razumeti i koncept baze podataka.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.