Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Seminar - Upravljanje kvalitetom

Click to play.
 
Koncentriši se na to da stvari činis boljima, a ne većima.”  Braun
Odbacite predrasude da nešto što dobro funkcioniše ne može da funkcioniše još bolje.
U globalnoj ekonomiji takmičenje je svuda oko nas. Da biste pobedili, proizvodi i usluge moraju biti najbolji, a kvalitet je postao ključni kriterijum tržišnog takmičenja. Kvalitet je cilj savršene organizacije. To je jedan od ključnih elemenata strategije svakog preduzeća. Ona preduzeća koja su uspela da poboljšaju konkurentnost,  uspela su to zbog dugoročne poslovne koncepcije usmerene na kvalitet.
Ako želite da smanjite troškove poslovanja, ostvarite i održite kvalitet proizvoda ili usluga, osigurate poverenje kupaca, povećate prodaju svojih proizvoda i usluga, povećate motivisanost zaposlenih, postoji rešenje….
 
Očekuju vas sledeće teme:
  • Pojam, značaj i dimenzije koncepta kvaliteta. - Osnovni pojmovi kvaliteta. Politika kvaliteta. Razvoj kvaliteta i faktori koji na njega utiču. Elementi upravljanja kvalitetom. Tehnike upravljanja kvalitetom. Planiranje kvaliteta.

  • Unapređenje kvaliteta primenom koncepta. TQM–Total Quality Management-Upravljanje kvalitetom u svim delovima. Definisanje kvaliteta i vrednosti za kupca. Stvaranje atmosfere potpune uključenosti. Težnja ka kontinuiranom poboljšanju. Smanjenje stvarnih troškova. Odlučivanje na bazi činjenica. Upravljanje kvalitetom prema standardima ISO 9000-Osnovni standardi. Standardizacija i sertifikacija. Standardi za nadzor sistema kvaliteta. Standardi za upravljanje životnom sredinom. Poslovnik o kvalitetu. Ostali specifični standardi.

  • Upravljanje procesima. - Prepoznavanje i definisanje procesa (upravljački, osnovni i potporni procesi, povezanost procesa, procesi trajnog poboljšavanja...). Izrada procedure (postupka) za odabrani proces.

  • Metode unapređenja kvaliteta. - Kratka istorija statističkih metoda unapređenja kvaliteta. Statističke metode - osnova nove kulture menadžmenta. Najpoznatije metode unapređenja kvaliteta. Kontrolni list. Histogram. Dijagram uzrociposledica. Pareto dijagram. Dijagram rasipanja. Stratifikovanje podataka.

Kvalitet počinje i završava se obrazovanjem."  Kaoro Ishikava
 
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Merenje stresa - izmerite koliko ste pod stresom Odbacite loše radne navike
Seminar - Marketing XXI veka 9 faza pripreme za preduzetništvo i otvaranje firme
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.