Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Seminar - Marketing XXI veka

Click to play.
 
Ukoliko ste odgovorni za upravljanje marketingom ili ste izvršilac poslova koji zahtevaju bolje poznavanje modernih alata i tehnika i ukoliko želite da kreirate marketing strategiju i marketing plan u svojoj firmi, dobijete tržišnu utakmicu, naučite kako povezati ciljeve i misiju preduzeća sa marketing planom, onda je ovaj seminar vaš pravi izbor.

Očekuju vas sledeće teme:
  • Poslovna koncepcija i funkcija marketinga. – Kako kreirati marketing strategiju i marketing plan? Kako kontrolisati sprovođenje marketing plana? Kako organizovati službu marketinga tako da odgovori zahtevima modernog doba?
  • Odnosi s javnošću. – Kako uspostaviti dobre odnose sa kupcima i klijentima? Na koji način osigurati dobijanje povratne informacije od svih interesnih grupa? Kako stvoriti vernog kupca?
  • Marketing informacioni sistemi. – Kako informacioni sistem omogućava kvalitetniji i efikasniji rad marketing službe kroz povezivanje marketing osoblja, klijenata, znanja, informacija i procesa? Koji su principi implementacije informacionih sistema u marketing službama?
  • Internet marketing. - Zašto je Internet bolji medijum za reklamiranje u odnosu na bilo koji drugi? Na koji način se plasiraju informacije na Internetu? Koje su sličnosti i razlike između klasičnog i online oglašavanja? Kako napraviti dobar internet marketing plan?
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Telefonska komunikacija Seminar - Trade marketing
Seminar - Upravljanje projektima Seminar - Vođenje sastanaka