Ako sanjate o poslu koji je prepun izazova i dinamike,
a donosi visoku i stimulativnu zaradu, ova ponuda je za vas!

Vreme je da ostvarite svoje ambicije i da za 12 meseci steknete i usavršite znanja koja se cene u Srbiji i u svetu!

BusinessAcademy program za Marketing i marketing menadžment vam može pomoći da stignete do cilja. U okviru edukativnog programa imate priliku da steknete neophodnu stručnost kako biste gradili uspešnu karijeru marketing menadžera.

box

Postanite kompletan marketing menadžer!

Savladajte sva znanja za pridobijanje najvećeg broja kupaca sa tržišta

Obezbedite preduzeću visok priliv novca i povećanje broja klijenata u situaciji kada raspolažete minimalnim budžetima

Obučite se da vodite marketing kampanje čiji su budžeti veći od milion evra

Koje veštine ćete razviti na odseku Marketing i marketing menadžment?

Osnovni cilj posla marketing menadžera je postizanje dobrog imidža proizvoda ili usluge i postizanje porasta prodaje. On je taj koji planira, usmerava i koordinira
promociju proizvoda ili usluge na svim poljima i pomoću svih dostupnih kanala. Ukoliko upišete BusinessAcademy odsek Marketing i marketing menažment dobićete priliku da naučite i usavršite:

Dobre verbalne i
pisane veštine

Odličan osećaj za procenu uslova na tržištu i potreba potrošača i klijenata

Organizacione veštine

Sposobnost rada u timu i
rukovođenju timom

Sposobnost da delegirate
i motivišete ostale zaposlene

Kreativnost, energiju i entuzijazam za osmišljavanje i realizaciju kampanja

Samopouzdanje prilikom
predlaganja i procene ideja

Spremnost na stalno
usavršavanje

Gde ćete moći da radite

Veštine i sposobnosti:

Nakon uspešnog završetka školovanja na odseku Marketing i Marketing menadžment imaćete sve potrebne veštine da uspešno vodite odnose sa klijentima i partnerima. Te sposobnosti ćete znati kako da direktno pretvorite u profit kompanije i odličnu naplatu za vas.

Marketing je motor koji pokreće priliv novcasvake organizacije, tako da je izbor gde možete uspešno raditi – NAJVEĆI!

Svoju specijalnost moći ćete da ponudite:

  • Kompanijama
  • Malim i srednjim preduzećima
  • Marketinškim agencijama
  • Medijskim kućama
  • Brendovima

Promenite svoju budućnost za samo 12 meseci

BusinessAcademy pruža vam priliku da za samo godinu dana usavršite veštine i uspešno obavljate sva poslovna zaduženja marketing menadžera. Neka od njih podrazumevaju da:

utvrđujete marketinške ciljeve

birate i primenjujete najbolje marketinške strategije i taktike

određujete kanale i oblike promocije

nadgledate finansijske i tehnološke faktore koji utiču na šanse na tržištu

sprovodite marketinške planove i programe

istražujete i analizirate

Nastavni program

Edukativni program Marketing i marketing menadžment pruža neophodno znanje iz oblasti marketinga, biznisa, menadžmenta, prodaje, informacionih tehnologija u biznisu, odnosa s javnošću i engleskog jezika. Program je usklađen sa najboljim Evropskim institutima za marketing.

BIZNIS »
Preduzetništvo 6 Obavezan
Razvoj biznis plana 6 Obavezan
Započeti biznis 6 Obavezan
Poslovna dokumentacija * 3 Obavezan
Poslovno pravo * 3 Obavezan
Međunarodno poslovno pravo * 3 Obavezan
Poslovna etika pojedinca i organizacije 3 Obavezan

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

MARKETING »
Osnove marketinga 6 Obavezan
SWOT analiza 3 Izborni
Marketinška istraživanja i MIS 3 Izborni
Planiranje i segmentacija tržišta 3 Izborni
Ponašanje potrošača 6 Izborni
Strateški marketing 6 Izborni
Upravljanje marketingom * 3 Izborni
Internet marketing 6 Izborni
Marketing planiranje 6 Izborni
Brending 6 Izborni
Međunarodni marketing 6 Izborni

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO »
Osnove ekonomije 12 Obavezan
Finansijski menadžment 12 Izborni
Mikroekonomija * 12 Izborni
Makroekonomija * 12 Izborni
Međunarodna ekonomija * 6 Izborni
Racio brojevi 6 Izborni
Berzansko poslovanje 6 Izborni
Finansijske institucije * 12 Izborni
Međunarodne finansije * 6 Izborni
Spoljna trgovina * 6 Izborni
Elektronsko bankarstvo 3 Izborni
Računovodstvo 9 Izborni
Računovodstvo troškova * 6 Izborni
Platni promet 3 Izborni
Devizno poslovanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma 3 Izborni

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

IT KORISNIČKE VEŠTINE »
Osnove korišćenja računara * 10 Obavezan
Osnove korišćenja interneta *
4 Obavezan
Obrada teksta * 14 Obavezan
Tabelarne kalkulacije * 16 Obavezan
Prezentacije * 12 Izborni
Obrada slika *
12 Izborni
Obrada internet stranica *
12 Izborni

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

PRODAJA »
Lična prodaja 3 Izborni
Upravljanje prodajom 3 Obavezan
Upravljanje odnosima sa klijentima 3 Izborni
Tehnike prodaje 3 Izborni
Prodajni proces * 3 Izborni
Upravljanje prigovorima i reklamacijama 3 Izborni
Telefonska prodaja * 3 Izborni

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

MENADŽMENT PROJEKATA »
Osnove menadžmenta projekata 6 Obavezan
Upravljanje investicijama * 6 Izborni
Programski paket za upravljanje projektima * 6 Izborni
Metode i tehnike upravljanja projektima 3 Izborni
Upravljanje timovima * 3 Izborni
Finansiranje projekata *
6 Izborni

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU »
Informacione tehnologije u poslovanju 6 Izborni
Menadžment informacioni sistemi * 6 Izborni
Elektronsko poslovanje 6 Izborni

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

ODNOSI S JAVNOŠĆU »
Osnove odnosa s javnošću 6 Obavezan
Planiranje i organizacije poslovnih događaja i akcija* 3 Izborni
Sponzorstvo 3 Izborni
Lobiranje* 3 Izborni
Korporativne komunikacije* 3 Izborni

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

ENGLESKI JEZIK »
Engleski početni * 36 Obavezan
Engleski osnovni * 36 Obavezan
Engleski niži srednji * 36 Obavezan
Engleski srednji nivo * 36 Obavezan
Engleski viši nivo * 36 Obavezan
Poslovni engleski jezik * 24 Izborni
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)*
36 Pripremni kurs

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

BONUS »

U okviru školovanja besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu.

BONUS

U okviru školovanja na programu Marketing i marketing menadžment, osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Personal Development Program (PDP).

Personal Development Program

Predavanja

Nastava na odseku Marketing i marketing menadžment odvija se na tradicionalan način, u učionicama i online – putem platforme za učenje na daljinu.

TRADICIONALNO UČENJE

Ovaj program možete pratiti i na tradicionalan način, u najmodernije opremljenim salama u Zemunu. Učionice su dizajnirane po standardu Cambridge Univerziteta kako bi olakšale učenje. Polaznici prate sva predavanja, čitaju materijale, rešavaju testove i zadatke i rade direktno sa profesorima. Ukoliko zbog obaveza niste u mogućnosti da prisustvujete nekom od predavanja, obezbeđeno vam je Live stream praćenje nastave kako biste to nadoknadili.

ONLINE UČENJE

Sve profitabilne veštine i diplome obezbeđene na BusinessAcademy možete steći učenjem na daljinu iz bilo kog grada na svetu. Ako niste u mogućnosti da fizički prisustvujete nastavi, ili želite veću slobodu u izboru vremena za učenje, ovaj vid školovanja je za vas. Nastava se održava po ugledu na online učenje pet vodećih svetskih univerziteta, a polaznicima je obezbeđen Live stream putem koga mogu direktno da prate nastavu, gde god da se nalaze u tom trenutku.

Obezbedite sebi cenjene sertifikate

Školovanje na BusinessAcademy omogućava vam da steknete neke od međunarodno priznatih sertifikata:

BusinessAcademy Certified
Marketing Manager

Cambridge International
A&AS level Business

IQN Diploma
in Marketing

CIM Level 3 Foundation
Certificate in Marketing

UPIS JE U TOKU

Broj ljudi koji će moći da se prijave je strogo ograničen. Prijavite se odmah i iskoristite popuste koji važe do 30. aprila.

Marketing i marketing menadžment Za prijave do 30.4.2019. 12 rata 18 rata Puna cena
Upis je u toku 1289 113 84 2000

* Promotivne cene u tabeli važe za online polaznike, dok se navedeni iznosi školarina za tradicionalne polaznike uvećavaju za 50 evra.

** Plaćanje će se vršiti u dinarima prema navedenim cenama, po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne banke Srbije na dan izdavanja uplatnice ili računa.

*** Iznos školarine za prijavljene do 30.4.2019. je prikazan za plaćanje odjednom. U tom slučaju, osnovna cena je dodatno umanjena za još 5%. Sve cene su navedene u evrima.

Osigurajte svoje mesto na vreme

Steknite praktična znanja i veštine i iskoristite ih u pokretanju sopstvenog biznisa! Ne dozvolite da vaši snovi ostanu neispunjeni.
Prijavite se po sniženim cenama samo do 30. aprila.


Top