Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

7 vrsta pregovarača

// Kutak za menadžere i HR menadžere 

 

Kako se svi kao pojedinci značajno razlikujemo, tako se i, u zavisnosti od karaktera, temperamenta, psihološkog profila, okolnosti, znanja, socijalne i drugih inteligencija, razlikuju tipovi pregovarača.

Pored ličnosti, na tip pregovarača značajano utiču i veštine i znanja koja pojedinac poseduje. Kako nas, tako i našeg sagovornika, odllikuje specifična pregovaračka figura, i zato od početka moramo biti svesni kako svog, tako i sagovornikovog nastupa.

Postoji nekoliko tipova na koje možete naići prilikom pregovora. Važno je da pri pregovorima ne budemo povedeni manifestacionim efektima, već da razumemo šta se zapravo dešava, kako bi mogli adekvatno da odreagujemo i ostvarimo maksimalan rezultat u pregovorima.

1. Pre svega imamo dominantne pregovarače, one koji "vode" proces pregovora, koji uvek dominiraju. Ovakvi pregovarači najčešće se vode idejom da nagovore sagovornika da prihvati njihovo rešenje. Po prirodi stvari, oni neretko znaju da koriste tešku taktiku pritiska, povišen zapovednički ton, zahtevaju pažnju i uvažavanje, nisu spremni da saslušaju sagovornika itd. Otuda pregovori sa ovakvim osobama nekada mogu biti iscrpljujuća borba za reč. U svakom slučaju, ukoliko ste već u situaciji da sa ovakvim osobama vodite pregovore, neophodno je da sve vreme imate u vidu sa kakvom osobom razgovarate, sačuvate sabranost i ne zaboravite šta su vaše početne pregovaračke pozicije, tj. šta i po cenu čega želite da postignete cilj. Važno je isključiti emocionalnu komponentu, ne podleći strahu ili iracionalnoj svađi jer u tom slučaju sebi zatvarate vrata za bilo kakav dogovor.

2. Ekstrovertni pregovarači naizgled su slični prethodnom tipu, dominantnom pregovaraču. Ipak, njihov nastup je daleko drugačiji, oni uglavnom pokušavaju završiti pregovor što je pre moguće, pa vam se može desiti da se po završetku pregovora nađete u situaciji da ste postigli dogovor kojim niste zadovoljni, a da ne znate kako se to zapravo desilo. Ove osobe mogu vam izgledati nametljivo ili čak nezainteresovano ili odsutno, ali je važno da ne zaboravite da je to samo njihova taktika da što jednostavnije ostvare svoje ciljeve.

3. Introvertni pregovarači za razliku od prethodnih, u osnovi ne vole pregovaranja. Pregovori su za njih neugodne situacije, te će uopšte retko kada i pristati na pregovore. Preduslov za uspeh pregovora sa ovakvim sagovornicima je da znate da se u osnovi njihovog stava nalazi bazično nepoverenje, kako u vas kao sagovornika, tako i u ishod pregovora. Ovi pregovori mogu trajati duže nego što je potrebno i uzeti vam dodatnu energiju da izgradite poverenje i "otkravite" one sa kojima vodite pregovore.

4. Mirni pregovarači su naizgled prijatni, dobroćudni sagovornici koji će sve učiniti da postignete dogovor bez ikakvog konflikta. Iako na izgled ovo može biti najpoželjniji sagovornik, ubrzo ćete shvatiti da se iza spokoja zapravo krije ozbiljni pregovarač koji vam ubrzo može razoružati i dovesti u situaciju u kojoj on dominira. Ovakvi pregovarači najčešće ostvare ono što su zamislili pa morate od početka do kraja biti obazrivi i voditi računa da vas ne zavede njegova predusretljivost.

5. Manipulatori su ona vrsta pregovarača koja je spremna da koristi raspoloživa/dozvoljena sredstva da svoju pregovaračku poziciju učine u startu povoljnijom. Oni se koriste različitim taktikama, od uživljavanja u ulogu žrtve, pa do poigravanja sa principom dominacije i podređenosti ili zastrašivanja. Njihov nastup neretko izgleda kao performans u kome ste vi slučajni učesnik. Često ćete imati utisak da oni u stvari ne mare za pregovore i da im je nešto drugo na umu. Prava istina je da se oni koriste ovakvim mehanizmima kako bi sakrili svoje nesigurnosti ili napravili okruženje koje im odgovara da bi postigli željene rezultate.

6.Nesigurni pregovarač je nepredvidljiv pregovarač. Oni izgledaju kao da ne znaju šta zapravo hoće, često menjaju stavove i mišljenja bez posebne logike, retko imaju proaktivan, pozitivan stav povodom ishoda pregovora i naizgled ne znaju šta su ciljevi vašeg pregovaranja. Sa ovakvim osobama najefikasnije je imati čvrst stav, nametati jasne i precizne predloge, sa razvijenom argumentacijom i jasnim rokovima za donošenje odluka. Pokušajte da im ne ostavljate prostor za manevrisanje, već preuzmite inicijativu i vodite pregovore.

7. Tvrdi pregovarači su konzervativni pregovarači, sa izraženom potrebom za sigurnošću poznatog i proverenog. Oni se vode racionalnošću, i zdravim pregovaranjem klasične škole, čiji je cilj da postignu rezultat koji će biti povoljan za one strane. Uvek su svesni svojih ciljeva, ali su spremni da uvaže i razumeju i potrebe druge strane. Oni ne vole manipulisanje, nagovaranje i pritiske, te se trudite da to izbegavate.

 

Autor: Miroslav Zorić

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Pisanje oglasa - kako se piše oglas koji će privući više mušterija 12 karakteristika uspešnog tima
12 najvažnijih osobina preduzetnika Šta je biznis plan?

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.