Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

4 najčešće greške u definisanju strategije marketinga

// Kutak za marketing stručnjake i prodavce

 

Najčešće greške koje možete napraviti u definisanju marketing strategije su:

1. Poistovećivanje marketinga sa oglašavanjem.

Marketing se najčešće koncentriše na oglašavanje kao deo promocije. Prodaja se pokušava povećati efektivnim oglašavanjem.

Zadatak marketinga nije samo da se oglašavate, već trebate biti usmereni na stvaranje proizvoda kojima ćete zadovoljiti potrebe ljudi. Morate biti vešti u otkrivanju novih mogućnosti, tj. pronalaženju novih, nezadovoljenih potreba i želja kupaca.

2. Loša segmentacija tržišta i odabir ciljne skupine

Najčešći problem u preduzećima je nedovoljno poznavanje tržišta i potrošača. Na pitanje ko je njihova ciljna skupina, preduzetnici često odgovaraju da su to sve skupine. To jednostavno nije tačno,  jer svi potrošači nisu lojalni kupci.

Morate se koncentrisati na segment tržišta koji zaista voli Vaše proizvode. Ciljna skupina mora biti upoznata sa onim što Vaše preduzeće nudi i treba znati tačnu razliku između Vaše ponude i ponude konkurencije.

3. Loši odnosi sa stejkkolderima

Stejkholderi su sve zainteresovane strane za poslovanje preduzeća. To su zaposleni, dobavljači, distributeri, investitori, akcionari...

Važno je da dobro upravljate odnosima sa stejkholderima. Danas ekonomski rezultati Vašeg preduzeća zavisiće od načina na koji Vaše preduzeće postupa sa svojim partnerima (zaposlenima, distributerima, dobavljačima...).

Ukoliko negujete dobre odnose sa partnerima možete doći do novih ideja za pospešivanje poslovanja. Ako gledate da malo platite distributera ili da  nagradite zaposlenog za ostvareni rezultat onda će efekti ostvarenog profita kroz smanjenje troškova na uštrb partnera biti kratkoročni.

4. Nepoznavanje konkurencije

Preduzeća često razmišljaju o najbližim i direktnim konkurentima, i ne obraćaju pažnju na udaljene konkurente i nove tehnologije. Dobro je da odaberete osobu koja će se baviti prikupljanjem informacija o konkurenciji ili da zaposlite osobu koja je ranije radila u konkurentskom preduzeću, da bi ušli u način razmišljanja konkurencije.

Ako se nađete u situaciji nadmetanja sa jakim tržišnim protivnikom u borbi za važan posao, pitanje je kako ćete pobediti konkurenta ako nemate informacije o ciljevima, resursima, cenama i strategiji konkurenta. Bolje je da te informacije već imate u bazi podataka kod osobe koja je zadužena za praćenje konkurencije.

Veliku pretnju preduzeću može predstavljati i nova tehnologija. Morate pratiti i ulagati u tehnologiju, jer tako štitite svoju budućnost.

Treba da redovno prikupljate informacije o konkurenciji, pažljivo pratite novu tehnologiju i pripremate bolju ponudu od konkurencije. Na taj način ćete otkrivati nove prilike koje će dovesti do zauzimanja bolje pozicije Vašeg preduzeća na tržištu.


Autor: Miroslav Zorić

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
4 faze u razvoju tima Kako da budete kreativni? 14 načina
7 najvećih grešaka u prodaji 5 vrsta timova

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.