Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

39 pitanja za rad na poslovanju

// Kutak za preduzetnike

• Šta trebamo da uradimo kako bismo se u očima naših potencijalnih i sadašnjih klijenata izdvojili od ostalih konkurenata na superioran način?

• Koja je najjača, najpreciznija, najautoritativnija rečenica ili opis kojim želimo da nas klijenti preporučuju svojim prijateljima, kolegama, saradnicima, i šta trebamo da uradimo da bi nas na takav način zaista i preporučivali?

• Koje uspehe, rezultate, dostignuća možemo da omogućimo našim klijentima i kako da to postižemo na sistematizovan, pouzdan, smišljen način?

• Kako možemo da iskoristimo već postignute uspehe, rezultate, dostignuća koja smo omogućili našim klijentima, radi sticanja još većeg poverenja ciljnog tržišta?

• Koje su glavne prepreke u dolasku do novih klijenata i šta možemo da uradimo kako bismo ih uspešno prevazišli?

• Koji su glavni prioriteti, kriterijumi, želje koji naši klijenti imaju u vezi sa nabavkom i korišćenjem našeg tipa proizvoda i usluga i šta možemo da uradimo kako bismo na najbolji način odgovorili na njih?

• Koji je naš nedostatak u odnosu na konkurente i kako možemo da ga pretvorimo u prednost?

• Koje poslovne strategije i taktike možemo da posudimo iz uspešnog iskustva drugih industrija, i kako možemo da ih primenimo u našoj situaciji?

• Kako možemo da dođemo do najspretnijih, najveštijih, najvrednijih ljudi u našoj industriji i kako možemo da ih motivišemo da pređu da rade za nas?

• Koje niše (podtržišta) su najprofitabilnije i šta možemo da uradimo da našu ponudu personalizujemo, prilagodimo, skrojimo za svaku od tih niša posebno?

• Ko su najuticajniji, najautoritativniji, najjači klijenti u svakoj niši koju opslužujemo i kako možemo da dođemo njih?

• Šta trebamo da radimo kako bismo ciljnom tržištu stalno mogli da nudimo nešto novo? Šta je to što možemo stalno da razvijamo i predstavljamo, i uvek budemo sveži u očima našeg ciljnog tržišta?

• Koje su ključne tačke koje trebamo da popravimo, zamenimo, dogradimo u našem trenutnom procesu dobijanja novih klijenata?

• Koje su glavne primedbe i nedoumice naših potencijalnih klijenata i šta trebamo da uradimo, kažemo, demonstriramo, pružimo kako bismo efektno odgovorili na njih?

• Kako možemo da skinemo rizik prve kupovine sa naših potencijalnih klijenata?

• Koje su ključne tačke koje trebamo da popravimo, zamenimo, dogradimo u našem trenutnom procesu rada sa postojećim klijentima, da bi ceo proces funkcionisao efektnije, brže, lakše?

• Koje su najveće pretnje na tržištu i kako možemo da se odbranimo od njih?

• Koje ponude možemo da ponudimo našim potencijalnim i sadašnjim klijentima koje su neodoljive i teške za odbijanje?

• Koji su naši glavni strateški ciljevi koje želimo da postignemo?

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.